Thư mục: Chi Fatshedera

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Fatshedera bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Fatshedera: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Aralia Ivy, Botanical Wonder, Fat-Headed Lizzie, Ivy Tree, Miracle Plant, Tree Ivy (x Fatshedera lizei)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Aralia Ivy, Botanical Wonder, Fat-Headed Lizzie, Ivy Tree, Miracle Plant, Tree Ivy: X Fatshedera lizei Evergreen shrub-like climber with 5-lobed green leaves. When young, it has […]

0988110300
chat-active-icon