Video và chùm ảnh về triển lãm: Bonsai San Show 2015 – Các cây chiến thắng

Video và chùm ảnh về triển lãm: Bonsai San Show 2015 – Các cây chiến thắng
Đánh giá

Nguồn: Bonsai San Show 2015 – Bonsaiempire

Dịch và biên tập: Admin codai.net NVDzung (28/09/2019)

Europe Bonsai San Show  đã được mở cửa cho công chúng một tuần, đây là những hình ảnh trước khi triển lãm chính thức mở cửa. Với sự lãnh đạo của Ryan Neil và David Benavente, các buổi thuyết trình về Bonsai đã được tổ chức cực kỳ hấp dẫn.

Một số hình ảnh của triễn lãm

European Bonsai San exhibit

Thông Đỏ Nhật Bản (Japanese Red Pine, Pinus densiflora) – Jean-Paul Polmans

European Bonsai San exhibit

Bách Xù Trung Quốc (Juniperus chinensis) – Gino Costa

European Bonsai San exhibit

Phong Đỏ Nhật Bản Kashima (Japanese Maple Kashima, Acer palmatum kashima) – Mugo Ferrari

Video và chùm ảnh về triển lãm: Bonsai San Show 2015 – Các cây chiến thắng

Cây Ô Liu Dại (Olea sylvestris, Olea oleaster) – El Tim

European Bonsai San exhibit

Thông Rừng (Pinus sylvestris) – Everardo Garrido

European Bonsai San exhibit

Thông Rừng (Pinus sylvestris) – Giacomo Pappalardo

European Bonsai San exhibit

Thông Rừng (Pinus sylvestris) – Giacomo Pappalardo

European Bonsai San exhibit

Cận cảnh một cây phối cảnh, cây tô điểm (accent plants) – El Tim.

Hình ảnh tổng quan

European Bonsai San exhibit

Hình ảnh tổng quan

European Bonsai San exhibit

Hình ảnh tổng quan

European Bonsai San exhibit

Hình ảnh tổng quan

European Bonsai San exhibit

Hình ảnh tổng quan

European Bonsai San exhibit

Không rõ tác giả

European Bonsai San exhibit

Cận cảnh một cây phối cảnh (accent plants)

European Bonsai San exhibit

Hình ảnh tổng quan

European Bonsai San exhibit

Thông Năm Kim Nhật Bản (Japanese five-needle pine, Pinus parviflora) – Patrick De Zwart

European Bonsai San exhibit

Bách Xù Hokkaido (Juniperus Hokkaido) – Matteo Martin

European Bonsai San exhibit

Một góc khác của triển lãm

European Bonsai San exhibit

Tokonoma display – David Benavente

European Bonsai San exhibit

Chụp cận cảnh

European Bonsai San exhibit

Tác phẩm Display của Stephanie Chenal

European Bonsai San exhibit

Tác phẩm trưng bày Displays của Fred Chenal

European Bonsai San exhibit

Tokonoma – Andres Alvarez Iglesias, đang hoàn thiện

European Bonsai San exhibit

Trưng bày Tokonoma của David Benavente

Trả lời

0988110300
chat-active-icon