Triển lãm Bonsai green day’s – Ba Lan (T3/2019)

Triển lãm Bonsai green day’s – Ba Lan (T3/2019)
Đánh giá

Nguồn: shohin-europe.com (25/03/2019)

Dịch và biên tập: Admin codai.net NVDzung (24/10/2019)

Bốn ngày tại Ba Lan của sự kiện Bonsai green day´s đã kết thúc. PAB, Marek Gajda và những người cộng sự của ông ấy đã làm một công việc tuyệt vời bao gồm thu hút rất nhiều du khách. Gặp gỡ những người bạn cũ và thêm bạn mới nghe có vẻ sáo rỗng. Nhưng đây là điều khiến việc đi du lịch vòng quanh thế giới liên quan đến Bonsai trở nên ý nghĩa.

Triển Lãm Bonsai Green Day’s – Ba Lan (t3/2019)
The Grand Prix winning tree. Juniper by Jan Novotny from Czech.
Triển Lãm Bonsai Green Day’s – Ba Lan (t3/2019)
Myrtle communis. Best European native tree in show. Herbert Obermeyer, Germany.

Một số cây Shohin

Triển Lãm Bonsai Green Day’s – Ba Lan (t3/2019)

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

Myrtle communis. Best European native tree in show. Herbert Obermeyer, Germany.

blank

The Grand Prix winning tree. Juniper by Jan Novotny from Czechoslovakia.

 

0988110300
chat-active-icon
blank