Danh sách các bài viết có Thẻ: Common Myrtle

Triển lãm Bonsai green day’s – Ba Lan (T3/2019)

Triển lãm Bonsai green day’s – Ba Lan (T3/2019)

Nguồn: shohin-europe.com (25/03/2019) Dịch và biên tập: Admin codai.net NVDzung (24/10/2019) Bốn ngày tại Ba Lan của sự kiện Bonsai green day´s đã kết thúc. PAB, Marek Gajda và những người cộng sự của ông ấy đã làm một công việc tuyệt vời bao gồm thu hút rất nhiều du khách. Gặp gỡ những người […]

Bonsai ngày xanh, triển lãm Bonsai tại Ba Lan

Bonsai ngày xanh, triển lãm Bonsai tại Ba Lan

Nguồn: Bonsai Green day´s – shohin-europe – Morten Albek Dịch và biên tập: NVDzung (02/10/2019) Bốn ngày tại Ba Lan với sự kiện Bonsai Green Day’s đã đi đến hồi kết, PAB, Marek Gajda và những người trợ giúp anh ý đã làm một công việc tuyệt vời bao gồm thu hút rất nhiều du […]

0988110300
chat-active-icon