Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Tolmiea bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Tolmiea:

  • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
  • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
  • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.
Scientific classification (Phân loại khoa học)
Kingdom (Giới): Plantae (Thực Vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Eudicots (Thực vật có hai lá mầm thực sự)
Bộ (Orders): Saxifragales (Bộ Tai Hùm)
Family (Họ): Saxifragaceae (Họ Tai Hùm)
Genus (Chi): Tolmiea – Torr. & Gray

Danh sách các loài thuộc chi: 

0988110300
chat-active-icon