Thư mục: Chi Tolmiea

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Tolmiea bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Tolmiea: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] Grow in the Dark (Trồng cây trong bóng tối) (Lisa Eldred Steinkopf): PIGGYBACK PLANT (Tolmiea menziesii)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Grown  in the Dark  (Lisa Eldred Steinkopf)  (Trồng cây trong Bóng Tối) Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  English Other Common Names Mother of thousands Botanical Name Tolmiea menziesii The endearing thing about this unusual plant is the way little plantlets grow on top of its leaves. Each small […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Pick-a-Back Plant, Pig-a-Back Plant, Piggy-Back Plant, Thousand Mothers, Youth-on-Age (Tolmiea menziesii)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Pick-a-Back Plant, Pig-a-Back Plant, Piggy-Back Plant, Thousand Mothers, Youth-on-Age: Tolmiea menziesii Evergreen perennial with large, hairy, maple-like, mid-green leaves. Small plantlets grow where leafstalks join mature […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Piggy-back plant (Tolmiea menziesii)

 Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Mai Nhung ENGLISH Most good houseplants are tropical, adapted to warm nighttime temperatures and rainforest conditions. Piggy-back plant (Tolmiea menziesii) is an exception. The maritime climate from which this native Pacific Northwesterner hails is very different from the typical home environment, and yet piggy-back plant holds its […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Tolmiea menziesii (Piggyback plant)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English Piggyback plants get their common name from the way new plantlets grow on top of older leaves in spring and summer. The plantlets sprout […]

0988110300
chat-active-icon