Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Parodia (chi Notocactus) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Parodia:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.
Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Monocots (Thực vật có Một Lá Mầm)
Clade (Nhánh): N/A
Bộ (Order): Caryophyllales (Bộ Cẩm Chướng)
Family (Họ): Cactaceae (Họ Xương Rồng)
Subfamily (Phân Họ): Cactoideae
Tribe (Tông): Notocacteae
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi):  
Parodia – Speg.
Synonyms (Đồng nghĩa)

 


Danh sách các loài trong chi:

 • Subgenus Brasilicactus (Buxb.) F.H.Brandt
  • Parodia alacriportana
   • Parodia alacriportana subsp. alacriportana
   • Parodia alacriportana subsp. brevihamata
   • Parodia alacriportana subsp. buenekeri
   • Parodia alacriportana subsp. catarinensis
  • Parodia haselbergii
   • Parodia haselbergii subsp. haselbergii
   • Parodia haselbergii subsp. graessneri
  • Parodia rechensis

0988110300
chat-active-icon