Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Gasteria bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Gasteria:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.
Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Monocots (Thực vật có Một Lá Mầm)
Clade (Nhánh): N/A
Bộ (Order): Asparagales (Bộ Măng Tây)
Family (Họ): Asphodelaceae (Họ Lan Nhật Quang)
Subfamily (Phân Họ): Asphodeloideae
Tribe (Tông): Aloeae
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi):   Gasteria – Duval
Synonyms (Đồng nghĩa)

 


Danh sách các loài trong chi:

 • Section Longiflorae (2 series, 19 species)
  • Series Longifoliae (6 species):
   • Gasteria acinacifolia (J.Jacq.) Haw. – southern coast of Cape Province
   • Gasteria barbae van Jaarsv. – southern coast of Cape Province, between Knysna and Plettenberg Bay
   • Gasteria batesiana G.D.Rowley – Limpopo, Mpumalanga, KwaZulu-Natal
    • G. batesiana var. batesiana G.D.Rowley
    • G. batesiana var. dolomitica van Jaarsv. & A.E.van Wyk – Mpumalanga
   • Gasteria croucheri Baker – south-east Cape Province to east KwaZulu-Natal
    • G. croucheri subsp. croucheri Baker – south-east Cape Province to East KwaZulu-Natal
    • G. croucheri subsp. pendulifolia (van Jaarsv.) Zonn. – KwaZulu-Natal
    • G. croucheri subsp. pondoensis N.R.Crouch, Gideon F.Sm. & D.Styles – south-east Cape Province
   • Gasteria loedolffiae van Jaarsv. – Eastern Cape
   • Gasteria tukhelensis van Jaarsv. – KwaZulu-Natal
 • Section Gasteria (2 series, 10 species)
  • Series Gasteria (9 species):
   • Gasteria baylissiana Rauh – Suurberg Range in Cape Province
   • Gasteria bicolor Haw. – south-east Cape Province; naturalized in Mexico
    • G. bicolor var. bicolor Haw.
    • G. bicolor var. fallax (Haw.) van Jaarsv.
    • G. bicolor var. liliputana (Poelln.) van Jaarsv.
   • Gasteria brachyphylla (Salm-Dyck) van Jaarsv. – Little Karoo in Cape Province
    • G. brachyphylla var. brachyphylla (Salm-Dyck) van Jaarsv.
    • G. brachyphylla var. bayeri van Jaarsv. – Little Karoo in Cape Province
   • Gasteria camillae van Jaarsv. & Molteno – Baviaanskloof mountain range
   • Gasteria disticha (L.) Haw. – Robertson Karoo and surrounds, Western Cape
    • G. disticha var. disticha (L.) Haw. – south-west and south-central Cape Province
    • G. disticha var. robusta van Jaarsv. – western Cape Province
   • Gasteria doreeniae van Jaarsv. & A.E.van Wyk – Cape Province
   • Gasteria glomerata van Jaarsv. – Kouga Dam in Cape Province
   • Gasteria rawlinsonii Oberm. – Baviaanskloof in Cape Province
   • Gasteria retusa (van Jaarsv.) van Jaarsv. – Worcester & Heidelberg in Cape Province
  • Series Namaquana (1 species):
   • Gasteria pillansii Kensit – Namibia, Cape Province
    • G. pillansii var. pillansii Kensit – western Cape Province
    • G. pillansii var. ernesti-ruschii (Dinter von Poellnitz) van Jaarsv. – south-west Namibia to north-west Cape Province (Richtersveld)
    • G. pillansii var. hallii van Jaarsv. – western Cape Province

Taxonomy according to genome

phylogenetic study in 2005 suggest that the genus may be sub-divided into 5 groups with respect to an increasing pattern in DNA content and geographical distribution:

0988110300
chat-active-icon