Thư mục: Chi Gasteria

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – OX-TONGUE (Gasteria carinata var.verrucosa)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English OX-TONGUE BOTANICAL NAME Gasteria carinata var.verrucosa Ox-tongue leaves are said by some to resemble a tongue.They do have a rounded tip and tubercles (small round protuberances) scattered over the leaves.They are easy to grow and they can be placed in lower light and still do well.The […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Gasteria bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Gasteria: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Ox Tongue, Rice Gasteria, Wart Gasteria, Warty Aloe (Gasteria verrucosa (Gasteria carinata var. verrucosa))

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Ox Tongue, Rice Gasteria, Wart Gasteria, Warty Aloe: Gasteria verrucosa (Gasteria carinata var. verrucosa) This succulent has tapering, dark-green leaves 5–6in (13–15cm) long. They are borne […]

0988110300
chat-active-icon