Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Erica (chi Thạch Nam) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Erica (chi Thạch Nam):

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.
Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Eudicots (Thực vật có hai Lá Mầm Thực Sự)
Clade (Nhánh): Asterids (Nhánh Cúc)
Bộ (Order): Ericales (Bộ Thạch Nam)
Family (Họ): Ericaceae (Họ Thạch Nam)
Subfamily (Phân Họ): Ericoideae (Phân họ Thạch Nam)
Tribe (Tông): Ericeae (Tông Thạch Nam)
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi): Erica – L.
Synonyms (Đồng nghĩa)
 • Acrostemon Klotzsch
 • Anomalanthus Klotzsch
 • Apogandrum Neck.
 • Arachnocalyx Compton
 • Arsace Fourr.
 • Blaeria L.
 • Bruckenthalia Rchb.
 • Callista D.Don
 • Ceramia D.Don
 • Chlorocodon Fourr.
 • Chona D.Don
 • Coccosperma Klotzsch
 • Codonanthemum Klotzsch
 • Coilostigma Klotzsch
 • Comacephalus Klotzsch
 • Dasyanthes D.Don
 • Desmia D.Don
 • Ectasis D.Don
 • Eleutherostemon Klotzsch
 • Eremia D.Don
 • Eremiella Compton
 • Eremiopsis N.E.Br.
 • Eremocallis Salisb. ex Gray
 • Ericinella Klotzsch
 • Ericodes Kuntze
 • Ericoides Heist. ex Fabr.
 • Eriodesmia D.Don
 • Eurylepis D.Don
 • Euryloma D.Don
 • Eurystegia D.Don
 • Finckea Klotzsch
 • Grisebachia Klotzsch
 • Gypsocallis Salisb. ex Gray
 • Hexastemon Klotzsch
 • Kolbia Adans.
 • Lagenocarpus Klotzsch
 • Lamprotis D.Don
 • Lepterica N.E.Br.
 • Lophandra D.Don
 • Lopherina Neck. ex A.Juss.
 • Macnabia Benth. ex Endl.
 • Macrolinum Klotzsch
 • Microtrema Klotzsch
 • Mitrastylus Alm & T.C.E.Fr.
 • Nabea Lehm. ex Klotzsch
 • Nagelocarpus Bullock
 • Octogonia Klotzsch
 • Octopera D.Don
 • Omphalocaryon Klotzsch
 • Pachycalyx Klotzsch
 • Pachysa D.Don
 • Pentapera Klotzsch
 • Philippia Klotzsch
 • Pilopus Raf.
 • Plagiostemon Klotzsch
 • Platycalyx N.E.Br.
 • Salaxis Salisb.
 • Scyphogyne Decne.
 • Simocheilus Klotzsch
 • Stokoeanthus E.G.H.Oliv.
 • Sympieza Licht. ex Roem. & Schult.
 • Syndesmanthus Klotzsch
 • Syringodea D.Don
 • Tetralix Zinn
 • Thamnium Klotzsch
 • Thamnus Klotzsch
 • Thoracosperma Klotzsch
 • Tristemon Klotzsch
 •  

 


Danh sách các loài trong chi:

Danh sách một số giống lai tạo:

0988110300
chat-active-icon