Thư mục: Chi Erica – Chi Thạch Nam

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Erica (chi Thạch Nam) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Erica (chi Thạch Nam): Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Cape Heath, Winter-Flowering Erica (Erica gracilis)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Cape Heath, Winter-Flowering Erica: Erica gracilis Evergreen, ericaceous plant with spires of pale-green leaves and tubular to globe-shaped, rosy-purple flowers in autumn and winter. There is […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: French Heather, White Winter Heather, Winter-Flowering Erica (Erica x hiemalis)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  French Heather, White Winter Heather, Winter-Flowering Erica: Erica x hiemalis Sometimes listed as Erica hyemalis, this ericaceous shrub has mid-green, thread-like leaves. Tubular flowers, white with […]

0988110300
chat-active-icon