Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Chlorophytum bằng hình ảnh

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Chlorophytum bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài (loài thuần chủng và các giống lai tạo, đột biết) thuộc chi Chlorophytum:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 • Chlorophytum acutum
 • Chlorophytum affine
 • Chlorophytum africanum
 • Chlorophytum alismifolium
 • Chlorophytum alpinum
 • Chlorophytum altum
 • Chlorophytum amplexicaule
 • Chlorophytum anceps
 • Chlorophytum andongense
 • Chlorophytum angulicaule
 • Chlorophytum angustiracemosum
 • Chlorophytum angustissimum
 • Chlorophytum ankarense
 • Chlorophytum appendiculatum
 • Chlorophytum applanatum
 • Chlorophytum arcuatoramosum
 • Chlorophytum aridum
 • Chlorophytum arundinaceum
 • Chlorophytum aureum
 • Chlorophytum basitrichum
 • Chlorophytum chelindaense
 • Chlorophytum chevalieri
 • Chlorophytum chinense
 • Chlorophytum chloranthum
 • Chlorophytum clarae
 • Chlorophytum collinum
 • Chlorophytum colubrinum
 • Chlorophytum comosum Atlantic
 • Chlorophytum comosum Bonnie
 • Chlorophytum comosum Hawaiian
 • Chlorophytum comosum Lemon
 • Chlorophytum comosum Ocean
 • Chlorophytum comosum Vittatum
 • Chlorophytum comosum Variegatum
 • Chlorophytum Comosum Cream
 • Chlorophytum comosum Curly Spider
 • Chlorophytum Comosum Faux Greenery
 • Chlorophytum Comosum
 • Chlorophytum cooperi
 • Chlorophytum cordifolium
 • Chlorophytum crassinerve
 • Chlorophytum crispum
 • Chlorophytum cyperaceum
 • Chlorophytum dalzielii
 • Chlorophytum debile
 • Chlorophytum decaryanum
 • Chlorophytum decipiens
 • Chlorophytum densiflorum
 • Chlorophytum dianellifolium
 • Chlorophytum distichum
 • Chlorophytum dolichocarpum
 • Chlorophytum ducis aprutii
 • Chlorophytum fasciculatum
 • Chlorophytum filifolium
 • Chlorophytum filipendulum
 • Chlorophytum fischeri
 • Chlorophytum gallabatense
 • Chlorophytum galpinii
 • Chlorophytum geayanum
 • Chlorophytum geophilum
 • Chlorophytum glaucoides
 • Chlorophytum glaucum
 • Chlorophytum goetzei
 • Chlorophytum gothanense
 • Chlorophytum gracile
 • Chlorophytum graminifolium
 • Chlorophytum graniticola
 • Chlorophytum graniticum
 • Chlorophytum graptophyllum
 • Chlorophytum Green Orange
 • Chlorophytum haygarthii
 • Chlorophytum herrmannii
 • Chlorophytum heynei
 • Chlorophytum hiranense
 • Chlorophytum hirsutum
 • Chlorophytum holstii
 • Chlorophytum humbertianum
 • Chlorophytum humifusum
 • Chlorophytum hypoxiforme
 • Chlorophytum hysteranthum
 • Chlorophytum immaculatum
 • Chlorophytum inconspicuum
 • Chlorophytum indicum
 • Chlorophytum inornatum
 • Chlorophytum intermedium
 • Chlorophytum kolhapurense
 • Chlorophytum krauseanum
 • Chlorophytum krookianum
 • Chlorophytum lancifolium
 • Chlorophytum latifolium
 • Chlorophytum laxum
 • Chlorophytum leptoneurum
 • Chlorophytum lewisae
 • Chlorophytum limosum
 • Chlorophytum littorale
 • Chlorophytum longifolium
 • Chlorophytum longiscapum
 • Chlorophytum longissimum
 • Chlorophytum macrophyllum
 • Chlorophytum macrorrhizum
 • Chlorophytum macrosporum
 • Chlorophytum madagascariense
 • Chlorophytum malabaricum
 • Chlorophytum malayense
 • Chlorophytum micranthum
 • Chlorophytum minor
 • Chlorophytum modestum
 • Chlorophytum monophyllum
 • Chlorophytum namaquense
 • Chlorophytum namorokense
 • Chlorophytum nepalense
 • Chlorophytum nervatum
 • Chlorophytum nervosum
 • Chlorophytum nidulans
 • Chlorophytum nimmonii
 • Chlorophytum nubicum
 • Chlorophytum nyasae
 • Chlorophytum nzii
 • Chlorophytum occultum
 • Chlorophytum Ocean
 • Chlorophytum orchidastrum
 • Chlorophytum orchidastrum Fire Flash
 • Chlorophytum orchidastrum Green Orange
 • Chlorophytum parkeri
 • Chlorophytum parvulum
 • Chlorophytum paucinervatum
 • Chlorophytum pauciphyllum
 • Chlorophytum pauper
 • Chlorophytum pendulum
 • Chlorophytum peralbum
 • Chlorophytum perfoliatum
 • Chlorophytum petraeum
 • Chlorophytum pilosissimum
 • Chlorophytum pseudocaule
 • Chlorophytum pterocarpum
 • Chlorophytum puberulum
 • Chlorophytum pubiflorum
 • Chlorophytum pusillum
 • Chlorophytum pygmaeum
 • Chlorophytum radula
 • Chlorophytum ramosissimum
 • Chlorophytum rangei
 • Chlorophytum recurvifolium
 • Chlorophytum reflexibracteatum
 • Chlorophytum rhizopendulum
 • Chlorophytum rigidum
 • Chlorophytum ruahense
 • Chlorophytum rubribracteatum
 • Chlorophytum rutenbergianum
 • Chlorophytum saundersiae
 • Chlorophytum scabrum
 • Chlorophytum senegalense
 • Chlorophytum serpen
 • Chlorophytum silvaticum
 • Chlorophytum simplex
 • Chlorophytum sofiense
 • Chlorophytum somaliense
 • Chlorophytum sparsiflorum
 • Chlorophytum sphacelatum
 • Chlorophytum staudtii
 • Chlorophytum stenopetalum
 • Chlorophytum stolzii
 • Chlorophytum subligulatum
 • Chlorophytum subpetiolatum
 • Chlorophytum suffruticosum
 • Chlorophytum superpositum
 • Chlorophytum sylvestre
 • Chlorophytum tenerrimum
 • Chlorophytum tetraphyllum
 • Chlorophytum transvaalense
 • Chlorophytum trichophlebium
 • Chlorophytum triflorum
 • Chlorophytum tripedale
 • Chlorophytum tuberosum
 • Chlorophytum unyikense
 • Chlorophytum velutinum
 • Chlorophytum vestitum
 • Chlorophytum viridescens Hawaiian
 • Chlorophytum viridescens
 • Chlorophytum viscosum
 • Chlorophytum waibelii
 • Chlorophytum warneckei
 • Chlorophytum zambiense
 • Chlorophytum zavattarii
 • Chlorophytum zingiberastrum
[/symple_toggle]

0988110300
chat-active-icon