Danh sách các bài viết có Thẻ: Chlorophytum chelindaense

Look up Science Name by Photos: All species from genus Chlorophytum

Look up Science Name by Photos: All species from genus Chlorophytum

Please click on small photos to see larger photos with science name.  Some species that do not have photos are either too rare or extinct. We update the database continuously. [ngg src=”galleries” ids=”30″ display=”basic_thumbnail” images_per_page=”0″ order_by=”alttext”]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Chlorophytum bằng hình ảnh

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Chlorophytum bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài (loài thuần chủng và các giống lai tạo, đột biết) thuộc chi Chlorophytum: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có […]

0988110300
chat-active-icon