Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Acanthocereus bằng hình ảnh

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Acanthocereus bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Acanthocereus:

  • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
  • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
  • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.
Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có hoa)
Clade (Nhánh): Eudicots (Thực vật hai lá mầm thật sự)
Order (Bộ): Caryophyllales (Bộ Cẩm Chướng)
Family (Họ): Cactaceae (Họ Xương Rồng)
Subfamily (Phân họ): Cactoideae (Phân họ Xương Rồng)
Tribe (Tông): Hylocereeae
Genus (Chi): Acanthocereus
(Engelm. ex A.BergerBritton & Rose[1]

 

Đồng nghĩa
  • Monvillea Britton & Rose
  • Peniocereus subg. Pseudoacanthocereus Sánchez-Mejorada

Các loài trong chi (cập nhật vào tháng 3 năm 2021, theo Plants of the World Online):

Có 2 loài đã được chuyển sang chi khác:

0988110300
chat-active-icon