Thư mục: Chi Acanthocereus

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Acanthocereus bằng hình ảnh

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Acanthocereus bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Acanthocereus: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] Happy Houseplants – Angela Staehling (Cây Cảnh Trong Nhà Hạnh Phúc) – Fairy Castle Cactus (Acanthocereus tetragonus ‘Fairy Castles’)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Happy Houseplants: 30 Lovely varieties to brighten up your home – Angela Staehling  (Cây Cảnh Trong Nhà Hạnh Phúc: 30 loại cây đáng yêu làm bừng sáng nhà bạn)  Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 08/20201) Dịch: Huyền Nguyễn English • Acanthocereus tetragonus ‘Fairy Castles’ • The fairy castle cactus is […]

0988110300
chat-active-icon