Danh sách các bài viết có Thẻ: Schlumbergera x buckleyi

[Ebook Việt Hoá] The Unexpected Houseplant: Holiday Plants (cây Lễ Tết)

Nguồn: [Ebook] The Unexpected Houseplant: 220 Extraordinary Choices for Every Spot in Your Home – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Vui Nguyễn  English HOLIDAY PLANTS IF YOU WERE hoping for an ode to poinsettias here, I’ve got bad news. Enter my home for the holidays, and I can guarantee you won’t […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Crown Cactus, Fire-Crown Cactus (Rebutia senilis)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Easter Cactus: Rhipsalidopsis gaertneri A distinctive forest cactus with many other names, including Hatiora gaertneri, Epiphyllum russellianum, and Schlumbergera gaertneri. This may appear to be a […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Easter Cactus (Rhipsalidopsis gaertneri)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Christmas Cactus: Schlumbergera x buckleyi The naming of this forest cactus is often confused and you might see it listed as Schlumbergera hybrida. It is a […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Christmas Cactus (Schlumbergera x buckleyi)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Crab Cactus: Schlumbergera truncata Also known as Epiphyllum truncatum and Zygocactus truncatus, this forest cactus is often confused with the Christmas Cactus (Schlumbergera x buckleyi), which […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Christmas cactus

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English CACTUS Christmas cactus Schlumbergera x buckleyi aka holiday cactus, crab claw cactus, Thanksgiving cactus The perfect winter gift, this tropical cactus has flat, prettily segmented, trailing stems and is tipped in neon-pink flowers in […]

Cây Xương Rồng Giáng sinh (Christmas Cactus) không giống các cây Xương Rồng khác mà bạn từng chăm sóc

https://cdn.apartmenttherapy.info/image/upload/f_auto,q_auto:eco,c_fit,w_730,h_487/at%2Farchive%2F97662e3090792d32d1bc37e6b7d99ee8299d2e16

Dịch: Huyền Nguyễn Nếu bạn đề cập đến cây Xương Rồng Giáng sinh (Christmas Cactus) với bạn bè, bạn có thể sẽ nghe được những câu chuyện về những người đã từng trồng loài cây này trong nhiều thập kỷ, nhưng chưa bao giờ có thể khiến cây nở hoa. Vấn để không phải là […]

0988110300
chat-active-icon