Thư mục: Chi Rebutia

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Rebutia bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Rebutia: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Crown Cactus (Rebutia kupperiana)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Crown Cactus, Fire-Crown Cactus: Rebutia senilis Desert cactus with a pale-green, spherical stem depressed at its top and densely covered with silvery-white, bristly spines. During spring […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Crown Cactus, Fire-Crown Cactus (Rebutia senilis)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Easter Cactus: Rhipsalidopsis gaertneri A distinctive forest cactus with many other names, including Hatiora gaertneri, Epiphyllum russellianum, and Schlumbergera gaertneri. This may appear to be a […]

0988110300
chat-active-icon