Danh sách các bài viết có Thẻ: Quercus robur

Ảnh: Cây Sồi Châu Âu (Sồi Anh, European oak, English oak, Quercus robur, Quercus pedunculata) – Walter Pall

Ảnh: Cây Sồi Châu Âu (Sồi Anh, European oak, English oak, Quercus robur, Quercus pedunculata) – Walter Pall

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (02/01/2007) Cây Sồi Châu Âu (Sồi Anh, European oak, English oak, Quercus robur, Quercus pedunculata) – 60 cm, thu thập tại Đức (Germany), chậu của Derek Aspinall 1) Trước, cuối mùa đông 2005/6 2) Sau khi chỉnh sửa, 12/2006 một số nhánh bị chết do nhiễm nấm nghiêm trọng

Gallery ảnh Jubilee exhibition: 40 năm Ginkgo – Bonsai Focus số tháng 09/10 năm 2018

Gallery ảnh Jubilee exhibition: 40 năm Ginkgo – Bonsai Focus số tháng 09/10 năm 2018

Nguồn: Bonsai Focus English Edition – September October 2018 bản cứng Biên tập & dịch: Admin codai.net NVDzung (25/09/2019) Trong bài là các cây trong bộ sưu tập của Bonsai Center Ginkgo của Danny Use. Các cây trong bộ sưu tập gồm cây của: Jean-Paul Polmans & “Eda Uchi Kai”, Carlos van der Vaart & […]

0988110300
chat-active-icon