Ảnh: Cây Sồi Châu Âu (Sồi Anh, European oak, English oak, Quercus robur, Quercus pedunculata) – Walter Pall

Ảnh: Cây Sồi Châu Âu (Sồi Anh, European oak, English oak, Quercus robur, Quercus pedunculata) – Walter Pall
Đánh giá

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (02/01/2007)

blank

blank

Cây Sồi Châu Âu (Sồi Anh, European oak, English oak, Quercus robur, Quercus pedunculata) – 60 cm, thu thập tại Đức (Germany), chậu của Derek Aspinall

  • 1) Trước, cuối mùa đông 2005/6
  • 2) Sau khi chỉnh sửa, 12/2006 một số nhánh bị chết do nhiễm nấm nghiêm trọng
0988110300
chat-active-icon
blank