Chùm ảnh: Ảnh kiểu silhouettes các cây Bonsai ra hoa (flowering bonsai) vào mùa đông – Walter Pall

Chùm ảnh: Ảnh kiểu silhouettes các cây Bonsai ra hoa (flowering bonsai) vào mùa đông – Walter Pall
Đánh giá

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (02/01/2007)

blank

blank

blank

  • 1, 2) Cây Mận Anh Đào (Prunus cerasifera, wild cherry) – 50 cm, “vịt con xấu xí”
  • 3) Tử Đinh Hương Afghanica (Syringa afghanica, Afghan lilac) 10 cm, tôi chưa từng thấy nó ra hoa bao giờ

Thêm một số cây nữa:

blank

blank

blank

blank

blank

  • 1)  Anh Đào Saint Lucie (Prunus mahaleb, wild cherry) – 35 cm, chậu của Petra Tomlinson
  • 2)  Cây Hoa Cúc Nhám (Deutzia grazilis) – 12 cm
  • 3)  Cây Mận Anh Đào (Prunus cerasifera, wild cherry) dự án cây phong cách tự nhiên – 40 cm
  • 4)  Cây Mận Gai (Prunus spinosa, wild cherry, sloe, blackthorn) – 40 cm, chậu của Peter Krebs
  • 5) Anh Đào Saint Lucie (Prunus mahaleb, wild cherry) – 50cm
0988110300
chat-active-icon
blank