Cây Monstera deliciosa Swiss Cheese (Cây Quái Vật, Trầu Bà Lá Xẻ) chậu nhựa

59,000

Cây Monstera deliciosa Swiss Cheese (Cây Quái Vật, Trầu Bà Lá Xẻ) chậu nhựa

59,000

0988110300
chat-active-icon