Những cây Bonsai biểu tượng của Serge Clémence

Nguồn: Tạp chí Bonsai Focus English Edition T9/T10 2016

Dịch và biên tập: Dũng Cá Xinh (15/08/2021) 


English

In Serge’s garden

Some time ago Walter Pall visited Serge’s garden in Switzerland. Here are some of his trees, all of which he has collected himself. Some of them are projects in the making.

Photos: Walter Pall

 

uniperus communis Height: 65 cm / 251⁄2" These communis trees are difficult to create as bonsai. The movement of the deadwood is amazing.
Juniperus communis Height: 65 cm / 251⁄2″ These communis trees are difficult to create as bonsai. The movement of the deadwood is amazing.
Pinus uncinata Height: 95 cm / 371⁄4" Marvellous movement in the trunk in this very dramatic design.
Pinus uncinata Height: 95 cm / 371⁄4″ Marvellous movement in the trunk in this very dramatic design.
Another massive mountain pine
Another massive mountain pine
Serge points out a huge larch
Serge points out a huge larch
Overview of his garden
Overview of his garden
Pinus mugo, Height: 100 cm / 391⁄4". Very classically styled, a slanting pine with a dramatic sweeping branch to the left, counter balanced by the jin at the base to the right
Pinus mugo, Height: 100 cm / 391⁄4″. Very classically styled, a slanting pine with a dramatic sweeping branch to the left, counter balanced by the jin at the base to the right

Tiếng Việt

Trong khu vườn của Serge Clémence

Cách đây một thời gian, bậc thầy Bonsai Walter Pall đã đến thăm khu vườn của Serge Clémence ở Thụy Sĩ. Đây là một số cây của Serge, tất cả đều do ông ấy tự sưu tầm. Một số trong đó là các dự án đang được thực hiện.

Ảnh: Walter Pall

uniperus communis Height: 65 cm / 251⁄2" These communis trees are difficult to create as bonsai. The movement of the deadwood is amazing.
Juniperus communis (Cây Bách Xù Thường, Common Juniper). Cao: 65 cm. Những cây Bách Xù Thường  này rất khó để tạo ra một cây Bonsai. Sự chuyển động của phần gỗ chết thật đáng kinh ngạc. 
Pinus uncinata Height: 95 cm / 371⁄4" Marvellous movement in the trunk in this very dramatic design.
Pinus uncinata (Cây Thông Đen). Cao: 95 cm. Chuyển động kỳ diệu của thân cây được làm nổi bật trong thiết kế rất ấn tượng này. 
Another massive mountain pine
Một cây thông núi rậm rap khác. 
Serge points out a huge larch
Serge đang chỉ vào một cây Tùng lớn khác
Overview of his garden
Một góc vườn của Serge Clémence 
Pinus mugo, Height: 100 cm / 391⁄4". Very classically styled, a slanting pine with a dramatic sweeping branch to the left, counter balanced by the jin at the base to the right
Cây Thông Núi (Mountain Pines, Pinus mugo). Cây cao: 100 cm. Được thiết kế theo phong cách rất cổ điển, một cây thông dáng huyền với một nhánh quét sâu ấn tượng về bên trái, phản cân bằng bằng cành gỗ chết Jin ở gốc ở bên phải 

Xem thêm các bài viết khác TẠI ĐÂY!!!

0988110300
chat-active-icon