Gallery một cây Trăn (Hornbeam) cỡ lớn nữa – Walter Pall

Gallery một cây Trăn (Hornbeam) cỡ lớn nữa – Walter Pall
Đánh giá

Nguồn: http://walter-pall-bonsai.blogspot.com – Walter Pall (04/2007)

Dịch và biên tập: Admin codai.net NVDzung (30/10/2019)

Đây là cây được mua vào tháng 12/2006 từ Wolfgang Kaeflein. Nó có tiềm năng lớn, nhưng có vẻ là hơi lớn. Nó có thể cho vào một chậu Bonsai không? Hầu hết mọi người nhìn thấy tiềm năng đều không mua nó vì kích thước quá khủng.

David đã phát hiện ra cây.

Vào ngày 21/04/2007, tại lễ hội mổ xẻ cây chúng tôi bắt đầu làm việc với nó!

Hình ảnh các phía của nó.

Giờ có rất nhiều trợ lý đang đánh đất cũ ra. Tôi muốn chắc chắn rằng tại thời điểm này không có “đất” trên rễ. Tôi muốn nó phải là “hỗn hợp chất nền”. Tôi không tin và việc rửa sạch rễ cây. Tôi tin vào việc cào và lắc ra. Rễ nói chung là KHÔNG NÊN cắt. Điều này chỉ làm yếu cây.

Petra, Andi and Alex

Một cái cây ra trò đó chứ! Nó sẽ đẹp khi cho vào chậu chứ?

Chậu mới của Derek Aspinball có vẻ đẹp. Bây giờ thách thức là cho cây vào chậu. Một số rễ thối cần được loại bỏ. Đây sẽ là chậu cuối luôn.

Xong!

Nhiều người sẽ nhìn thấy tiềm năng to lớn, một số người sẽ chỉ nhìn thấy một thân cây dày trong chậu!

Hãy tin tôi, đây là cách những cây đẳng cấp thế giới hình thành. Sẽ mất khoảng 10 năm để thực hiện dự án này! Mùa xuân sau chúng tôi sẽ báo cáo lại!

Trả lời

0988110300
chat-active-icon