Cây Trăn Bonsai (Hornbeam) siêu cao – Walter Pall

Cây Trăn Bonsai (Hornbeam) siêu cao – Walter Pall

Nguồn: http://walter-pall-bonsai.blogspot.com – Walter Pall (04/2007)

Dịch và biên tập: Admin codai.net NVDzung (30/10/2019)

Điều này sẽ không bao giờ kết thúc? Những cây to lớn khổng lồ khắp mọi nơi.

Vào năm 1996 Wolfgang Kaeflein đã cho tôi cây có thân khổng lồ này, một cây Hornbeam, Carpinus betulus (Cây Trăn) gần như không có tý cành nào. Thân cây có vết cắt ghê gớm và một cành nho rtreen nó. Tôi đã trồng cây vào vườn cây phát triển của mình và để nó phát triển tuỳ ý.. Đặc biệt là phần đầu đã được cho phép phát triển như một cây thực sự để vượt qua những thay đổi triệt để trong phần con và để gần với cái lỗ lớn.

Đây là tình trạng cây vào mùa xuân 2004

Vào cuối những năm 1990, Mathias là trợ lý của tôi. Tôi nhớ rất rõ anh ta nói nhiều lầm “Cái này sẽ KHÔNG BAO GIỜ trở thành một cây Bonsai đẹp được”. Lúc đó tôi đã không được chuẩn bị, nhưng đến hôm nay tôi sẽ trả lời “nó không có nghĩa vụ trở thành một cây Bonsai, nhưng sẽ là một cái cây. Nếu nó không được coi là đẹp, ít nhất nó sẽ được coi là một cây TỐT!” Sao cũng được!

blank

blank

blank

Vào lúc đó David chỉ xuất hiện như một trợ lý. Đây là thử nghiệm đầu tiên. Anh ấy đã vượt qua. Nhưng anh ấy đã phải đi khập khiễng suốt cả tuần.

Như bạn thấy, chúng tôi đã phải sử dụng một cái xe to khoẻ để kéo con quái vật này ra.

blank

blank

blank

Tháng 04/2004

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

1) Alex
2) Petra
3, 4) Walter Pall đang sửa một số cành
5) Monika và Petra đang làm việc và Andi đứng nhìn. Chà, anh ấy phải học hỏi nhiều
6) Kết thúc bây giờ. Mathias, bạn có đang nhìn không? “Nó sẽ KHÔNG BAO GIỜ có thể thành một cây Bonsai đẹp!”

blank

blank

blank

blank

blank

blank

0988110300
chat-active-icon
blank