Chùm ảnh về một cây Vân Sam (Picea abies, spruce) kỳ lạ – Walter Pall

Chùm ảnh về một cây Vân Sam (Picea abiesspruce) kỳ lạ – Walter Pall

Nguồn: http://walter-pall-bonsai.blogspot.com – Walter Pall (04/2007)

Dịch và biên tập: Admin codai.net NVDzung (30/10/2019)

Cây này tôi thu thập năm 2001 cùng với Drago. Đây là lúc Drago lấy nó ra khỏi vách đá.

blank

blank

Ảnh năm 2003

blank

Năm 2004

blank

1) Mùa xuân năm 2005
2) Hôm nay
3) Sau khi được đi dây lại

Một cây Vân Sam Châu Âu (Picea abies, European spruce) – cao 40 cm, chậu của Derek Aspinall

blank

blank

blank

 

0988110300
chat-active-icon
blank