[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Tail flower

 • Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Dịch: Happy Nguyen

Xem thêm các phần khác của sách

English

 • FOLIAGE
 • Tail flower
 • Anthurium andraeanum aka flamingo flower, lace leaf, oil cloth

Tail flowers are popular, stylish plants with dark, shiny leaves and dramatic flowers that can last year-round. This species has a bright red spathe with a white spadix covered in tiny, yellow flowers, but there are also stylish white, pink and darker burgundy forms such as A. Pink Champion and A. Black Queen. All are easy-going and quite simple to grow.

 • Family: Araceae
 • Temperature: 16–24°C/61–75°F
 • Light: Bright, indirect light
 • Water: Keep moist but not soggy
 • Height and spread: 45x30cm/18x12in

WHERE TO GROW

Tail flower requires warmth, high humidity and protection from direct sunlight so a bright bathroom is perfect.

HOW TO GROW

Water lightly every day if growing in a warm room and mist plants daily to keep the humidity levels high. Feed with a liquid fertilizer every other week in the growing season. When repotting, ensure the top of the root ball sits just above the surface of the compost; then cover with a layer of mulch so that it does not dry out.

GROWING TIP

Make sure your pot has good holes in the base so that water can drain away freely.

FLOWER PARTS

The ‘bloom’ of a tailflower is in fact a waxy, leaf-like spathe with a long flower spike, or spadix, in the centre.

Tail flower Anthurium andraeanum aka flamingo flower, lace leaf, oil cloth
Tail flower Anthurium andraeanum aka flamingo flower, lace leaf, oil cloth

Tiếng Việt

Cây Hồng Môn có tên khoa học là:

 • FOLIAGE
 • Tail flower
 • Anthurium andraeanum aka flamingo flower, lace leaf, oil cloth

Hồng Môn là loại cây rất được ưa chuộng với lá sẫm, bóng và kiểu hoa độc đáo nở quanh năm. Hoa của cây có thường có màu đỏ tươi kết hợp với lớp nhánh hoa nhỏ màu trắng bao phủ bởi những bông hoa li ti màu vàng. Nhưng cũng có những dạng hoa khác màu trắng, hồng và đỏ tía như Hồng Môn thuộc chi A. Pink Champion và A. Black Queen. Tất cả đều rất dễ trồng.

 • Họ: Araceae
 • Nhiệt độ: 16–24°C
 • Ánh sáng: Không trực tiếp
 • Tưới nước: Giữ ẩm nhưng không sũng nước
 • Chiều cao và chiều rộng: 45x30cm

Nơi trồng thích hợp

Cây Hồng Môn yêu cầu nhiệt độ ấm, độ ẩm cao và tránh ánh nắng trực tiếp. Vì thế, phòng tắm tràn đầy ánh  sáng là vị trí trồng hoàn hảo cho loại cây này.

Làm sao để trồng cây cho đúng cách?

Tưới một chút nước và phun sương hàng ngày cho cây nếu trồng trong phòng ấm để luôn giữ độ ẩm cao. Bón phân lỏng một tuần một lần trong mùa sinh trưởng. Khi sang chậu, cần đảm bảo rễ cây nằm ngay trên bề mặt của phân trộn; sau đó phủ một lớp mùn cưa để cây không bị héo khô.

Mẹo trồng cây

Hãy trồng cây trong chậu có lỗ ở đáy đế để nước có thể thoát ra ngoài dễ dàng.

Các bộ phận của cây

Sự ‘nở hoa’ của cây Hồng Môn thực chất là sự phát triển của mo hoa với một cành hoa dài, hay còn gọi là bông mo (spadix), ở vị trí trung tâm cây Hồng Môn.

Tail flower Anthurium andraeanum aka flamingo flower, lace leaf, oil cloth
Cây Hồng Môn (Tail flower Anthurium andraeanum aka flamingo flower, lace leaf, oil cloth).

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon