[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Asparagus fern

 • Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Dịch: Happy Nguyen

Xem thêm các phần khác của sách

English

 • FOLIAGE
 • Asparagus fern
 • Asparagus setaceus aka feathery fern

Despite its common name, asparagus fern is not a true fern but a member of the lily family and close relative of the edible asparagus. This elegant plant has delicate, lacy foliage and a bushy habit that starts to climb with the help of spines on the stem as the plant matures. Foxtail fern (A. densiflorus) bears dense, feathery, bottlebrush-like ‘fronds’ and is lovely in a hanging basket or tall planter or on shelving.

 • Family: Asparagaceae
 • Temperature: 10–25°C/50–77°F
 • Light: Semi-shade or dappled sunlight
 • Water: Keep moist in growing season
 • Height and spread: 3x3m/10x10ft

WHERE TO GROW

A light kitchen is a good choice because direct light scorches the leaves, but too little light makes the foliage fade to a jaundiced yellow. Plants can be trained up supports or left to scramble downwards from a shelf.

HOW TO GROW

Feed every month in spring and summer. Reduce watering in winter, allowing the top of the compost to dry out before watering again. When plants are root-bound, repot into a new pot just one size larger.

GROWING TIP

Keep plants looking their best by misting occasionally, particularly in winter when the central heating is on.

JOB DIVISION

The tiny, needle-like leaves are actually flattened stems or cladodes, and these perform photosynthesis rather than the true leaves, which are the minuscule scales between the cladodes and the stem.

Asparagus fern Asparagus setaceus aka feathery fern
Asparagus fern Asparagus setaceus aka feathery fern

Tiếng Việt

Dương Xỉ Măng Tây có tên khoa học là:

 • FOLIAGE
 • Asparagus fern
 • Asparagus setaceus aka feathery fern

Mặc dù có tên là Dương Xỉ Măng Tây nhưng chúng không hẳn thuộc loài dương xỉ mà là một thành viên của giống Lily và là họ hàng gần của Măng Tây (thực vật ăn được). Loại cây duyên dáng này có tán lá mỏng mọc lên nhờ sự trợ giúp của các nhánh cây trưởng thành trên thân. Riêng cây Dương Xỉ Foxtail (A. densiflorus) mang những lá rậm rạp, có lông, lá giống như sợi của chổi cọ chai. Chúng trông rất đáng yêu khi được trồng trong giỏ treo hoặc trên giá đỡ.

 • Họ: Asparagaceae
 • Nhiệt độ: 10–25°C/50–77°F
 • Ánh sáng: Ánh sáng gián tiếp từ mặt trời, cường độ thấp
 • Tưới nước: Giữ phân trộn ẩm trong mùa sinh trưởng
 • Chiều cao và chiều rộng: 3x3m

Nơi trồng thích hợp

Căn bếp có ánh sáng yếu là một lựa chọn tốt để trồng cây vì ánh sáng trực tiếp có thể làm cháy lá. Nhưng quá ít ánh sáng sẽ làm cho lá cây úa vàng. Cây có thể được tạo thế lên giá đỡ hoặc để cây tự rủ xuống từ giá đỡ.

Làm sao để trồng cây cho đúng cách?

Bón phân hàng tháng mỗi mùa xuân và mùa hè. Giảm lượt tưới nước vào mùa đông, để phần trên cùng của phân trộn khô trước khi tưới lại. Khi cây đã bén rễ, hãy sang chậu mới lớn hơn một chút.

Mẹo trồng cây

Giữ cho cây trông lộng lẫy nhất bằng cách thỉnh thoảng phun sương. Đặc biệt là vào mùa đông, khi hệ thống sưởi được kích hoạt.

Chức năng của các loại lá

Những chiếc lá nhỏ xíu giống như cây kim thực ra là thân cây hoặc lớp lá phủ. Những lá này thực hiện quá trình quang hợp chứ không phải là lá thật. Lá thật của cây là những vảy cực nhỏ giữa các lớp lá phủ và thân cây.

Asparagus fern Asparagus setaceus aka feathery fern
Dương Xỉ Măng Tây (Asparagus fern Asparagus setaceus aka feathery fern).

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon