[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: String of hearts

 • Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Dịch: Happy Nguyen

Xem thêm các phần khác của sách

English

 • SUCCULENT AND FOLIAGE
 • String of hearts
 • Ceropegia linearis subsp. woodii aka hearts on a string, rosary plant, sweetheart vine

This is a lovely-looking, trailing vine with delicate, cotton-like stems and heart-shaped leaves. It is surprisingly tough, easy to grow and very drought-tolerant thanks to the root tubers it develops to store water as it matures. If happy, string of hearts will flower in late summer, producing little, pink, tubular blooms.

 • Family: Apocynaceae
 • Temperature: 8–24°C/46–75°F
 • Light: Bright, sunny
 • Water: Let top of compost dry out before watering in growing season
 • Height and spread: 10x90cm/4x36in

WHERE TO GROW

Give this plant pride of place on a shelf or in a basket, where it can tumble down and show off. It is happy in a humid spot so a bathroom would suit it well. Although string of hearts prefers a bright spot, it copes with shade but its lacy leaves may lose some of their pretty colouring. It also tolerates temperature change.

HOW TO GROW

Grow in a free-draining mix of 50:50 potting compost and perlite. Feed every couple of weeks in spring and summer. In winter, water only when the compost is almost completely dry. Repot when the plant is root-bound.

GROWING TIP

Snip off stems and pot up (see Propagation by stem cuttings); such cuttings root easily.

DUE REWARD

Discovered hanging from rocks at 500m/1,640ft in South Africa by the curator of Durban Botanic Garden John Medley Wood in 1881, string of hearts was sent to RBG Kew in 1894 and was named after him.

String of hearts Ceropegia linearis subsp. woodii aka hearts on a string, rosary plant, sweetheart vine
String of hearts Ceropegia linearis subsp. woodii aka hearts on a string, rosary plant, sweetheart vine

Tiếng Việt

Cây Dây Tim có tên khoa học là:

 • SUCCULENT AND FOLIAGE
 • String of hearts
 • Ceropegia linearis subsp. woodii aka hearts on a string, rosary plant, sweetheart vine

Đây là một loại cây nhỏ nhắn có vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu. Chúng có có thân mỏng và lá hình trái tim. Loại cây này sống rất dai, dễ trồng và chịu hạn một cách đáng ngạc nhiên nhờ vào các củ rễ mà nó phát triển để chứa nước khi trưởng thành. Nếu được người chủ chăm sóc tận tình, chuỗi trái tim sẽ ra hoa vào cuối mùa hè, tạo ra những bông hoa nhỏ màu hồng.

 • Họ: Apocynaceae
 • Nhiệt độ: 8–24°C
 • Ánh sáng: Cường độ ánh sáng cao
 • Tưới nước: Để lớp phân trộn khô ráo trước khi cung cấp thêm nước vào mùa sinh trưởng
 • Chiều cao và chiều rộng: 10x90cm

Nơi trồng thích hợp

Hãy đặt cây này trên kệ hoặc trong giỏ, nơi chúng có thể ngã xuống và khoe sắc. Nó sẽ cảm thấy rấy hạnh phúc ở một nơi ẩm ướt vì vậy một phòng tắm sẽ phù hợp với nó. Mặc dù chuỗi lá trái tim ưa sáng, nó cũng sống được trong bóng râm. Nó cũng chịu được sự thay đổi nhiệt độ. Có thể nói loại cây này không kén vị trí trồng.

Làm sao để trồng cây cho đúng cách?

Trồng trong một hỗn hợp dễ thoát nước tỷ lệ 50:50 phân trộn và đá trân châu. Bón phân vài tuần một lần vào mùa xuân và mùa hè. Vào mùa đông, chỉ tưới nước khi phân trộn gần như khô hoàn toàn. Bước cuối cùng là sang chậu khi cây đã bén rễ.

Mẹo trồng cây

Chúng ta có thể cắt lấy thân để ươm cây (xem Nhân giống bằng giâm cành); cành giâm như vậy ra rễ rất dễ dàng.

Nguồn gốc

Người phụ trách Vườn bách thảo Durban, John Medley Wood đã phát hiện loại cây này treo trên đá ở độ cao 500m ở Nam Phi vào năm 1881. Cây Dây Tim sau đó đã được gửi đến RBG Kew vào năm 1894 và được đặt theo tên ông.

String of hearts Ceropegia linearis subsp. woodii aka hearts on a string, rosary plant, sweetheart vine
Cây Dây Tim (String of hearts Ceropegia linearis subsp. woodii aka hearts on a string, rosary plant, sweetheart vine).

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon