[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Old man cactus

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Old man cactus
 • Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Dịch: Happy Nguyen

Xem thêm các phần khác của sách

English

 • CACTUS
 • Old man cactus
 • Cephalocereus senilis aka monkey cactus, old man’s head

This woolly cactus with its white, old man’s beard is a favourite among house plant growers, thanks to its striking, columnar looks. The hairs insulate it against frost and extreme heat, and may also conceal formidable spines.

 • Family: Cactaceae
 • Temperature: 10–32°C/50–90°F
 • Light: Bright, sunny
 • Water: Allow to dry out completely before watering
 • Height and spread: 30x10cm/12x4in

WHERE TO GROW

Give this a sunny windowsill – the brighter the spot the more the hairs (which protect it from the heat) will grow, but shield it from the intense heat of the sun through the glass in summer.

HOW TO GROW

Use a coarse, free-draining compost mix (see Compost mixes). Water from the bottom to protect old man cactus from rotting, and in winter water only every few weeks. Repot plants every other year, in spring.

GROWING TIP

Too little light causes the stem to elongate and grow thin so keep it in a bright spot, especially in winter.

BALDING PATTERN

As the plant ages and its skin thickens and increases its ability to withstand temperature extremes, old man cactus will start to lose it hairs.

 

Old man cactus Cephalocereus senilis aka monkey cactus, old man’s head
Old man cactus Cephalocereus senilis aka monkey cactus, old man’s head
Old man cactus Cephalocereus senilis aka monkey cactus, old man’s head
Old man cactus Cephalocereus senilis aka monkey cactus, old man’s head

Tiếng Việt

Cây Xương Rồng Ông Lão có tên khoa học là:

 • CACTUS
 • Old man cactus
 • Cephalocereus senilis aka monkey cactus, old man’s head

Cây Xương Rồng có lông xù giống bộ râu ông già màu trắng này là loài cây yêu thích của những người trồng cây trong nhà nhờ vẻ ngoài nổi bật của nó. Các sợi lông có tác dụng cách nhiệt chống lại sương giá và nhiệt độ khắc nghiệt và cũng có thể che giấu những chiếc gai ghê gớm.

 • Họ: Cactaceae
 • Nhiệt độ: 10–32°C
 • Ánh sáng: Cường độ ánh sáng lớn
 • Tưới nước: Để cây khô ráo hoàn toàn trước lần tưới tiếp theo
 • Chiều cao và chiều rộng: 30x10cm

Nơi trồng thích hợp

Đặt cây bên bệ cửa sổ đầy nắng. Nơi càng sáng thì các sợi lông (có tác dụng bảo vệ nó khỏi sức nóng) sẽ mọc ra. Nhưng bạn cũng cần che chắn nó khỏi sức nóng gay gắt của mặt trời qua kính vào mùa hè.

Làm sao để trồng cây cho đúng cách?

Sử dụng hỗn hợp phân trộn thô, dễ thoát nước (xem Hỗn hợp phân trộn). Tưới nước từ đáy để bảo vệ cây xương rồng ông già khỏi bị thối rữa. Riêng vào mùa đông chỉ tưới vài tuần một lần. Sang chậu hàng năm cho cây vào mùa xuân.

Mẹo trồng cây

Quá ít ánh sáng làm cho thân cây dài ra và không phát triển. Vì vậy hãy để cây ở nơi sáng sủa, đặc biệt là vào mùa đông.

Trạng thái của cây khi về già

Khi cây lớn lên, lớp lông càng dày lên làm tăng khả năng chịu đựng nhiệt độ khắc nghiệt. Tuy nhiên, cây Xương Rồng này sẽ bắt đầu rụng lông khi chúng già.

Old man cactus Cephalocereus senilis aka monkey cactus, old man’s head
Cây Xương Rồng Ông Lão (Old man cactus Cephalocereus senilis aka monkey cactus, old man’s head).
Old man cactus Cephalocereus senilis aka monkey cactus, old man’s head
Cây Xương Rồng Ông Lão (Old man cactus Cephalocereus senilis aka monkey cactus, old man’s head).

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon