[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Propagation by offsets (Nhân giống bằng cách tách cây con)

 • Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Dịch: Happy Nguyen

Xem thêm các phần khác của sách

English

Some plants grow offsets or baby plantlets known as ‘pups’ around the base of each stem or on the end of long runners that sprout from the plant. Some of these replace the parent plant, which dies after flowering.

Offsets and runners are easy to propagate – just do not be over-eager to remove the baby plants too soon. Always wait until they are large enough and strong enough to survive independently. Ideally, they should be between one- and two-thirds the size of the parent plant.

Propagating offsets

You will need:

 • Gloves or newspaper if you are removing prickly cacti plantlets.
 • Clean, sharp knife.
 • Hormone rooting powder.
 • Small pot.
 • Potting compost appropriate to the plant (see here).
 • Wearing gloves or holding the plant with newspaper, if necessary, gently ease the offset, along with any roots, from the parent plant. Use a knife if it does not pull away easily.
 • Dust the offset with hormone rooting powder if the offset does not have roots.
 • Plant into a pot of moist, free-draining compost and grow on somewhere warm and light.
 • Pot on when new shoots appear.

Propagating offsets on runners:

You will need:

 • Small pot.
 • Potting compost appropriate to the plant (see here).
 • Clean, sharp knife.
 • Choose a plantlet that has a number of leaves and roots growing from the base.
 • Fill a small pot with compost and insert the plantlet, taking care not to plant it too deeply. Water in.
 • Keep the compost moist.
 • When new shoots appear, cut the plantlet from the parent plant.

Plants with offsets or runners include:

 • Barbados aloe (Aloe vera) – offsets
 • Bromeliads and air plants – offsets
 • Donkey’s tail (Sedum morganianum) – offsets
 • Many cacti and succulents – offsets
 • Spider plant (Chlorophytum comosum ‘Variegatum’) – runners
Many succulents and cacti produce little offsets around their base. These can simply be removed and grown on into new plants.
Many succulents and cacti produce little offsets around their base. These can simply be removed and grown on into new plants.

Tiếng Việt

Một số cây mọc thêm nhánh trên phần ngọn của cây hoặc tạo ra các cây con được gọi là “búp non” xung quanh gốc cây. Cây mẹ sẽ chết đi sau khi ra hoa. Nhưng sau đó, những chồi non và búp non sẽ dần mọc lên, tạo thành một thế hệ cây mới.

Các cây con và các nhánh cây mới mọc rất dễ nhân giống – chỉ cần đừng tách các cây con quá sớm.  Hãy kiên nhẫn và luôn đợi cho đến khi chúng đủ lớn để tồn tại độc lập. Kích thước lý tưởng của một cây con sẵn sàng được nhân giống là từ một đến hai phần ba kích thước của cây mẹ.

Nhân giống bằng cách tách cây con

Bạn sẽ cần:

 • Găng tay hoặc một vài tờ báo nếu như bạn nhân giống cây Xương Rồng.
 • Một chiếc kéo sắc.
 • Bột kích rễ.
 • Một chiếc chậu cây nhỏ.
 • Phân ủ thích hợp với cây trồng (xem tại đây).
 • Đeo găng tay hoặc giữ cây bằng giấy báo. Nhẹ nhàng tách cây con khỏi bất kỳ bộ phận nào của cây mẹ. Nếu gặp khó khăn, hãy sử dụng kéo để cắt.
 • Nếu cây con mới bị mất rễ, rắc bột kích thích mọc rễ xung quanh.
 • Trồng vào chậu có phân trộn ẩm, dễ thoát nước và đặt ở nơi ấm áp và có ánh sáng.
 • Sang chậu khi chồi mới mọc lên.

Nhân giống bằng cách sử dụng các cành cây con:

Bạn sẽ cần:

 • Một chiếc chậu nhỏ.
 • Phân ủ thích hợp với cây trồng (xem tại đây).
 • Một chiếc dao sạch
 • Chọn một cây con có một số lá và rễ mọc từ gốc cây.
 • Đổ phân trộn vào chậu nhỏ và cắm cây con vào. Chú ý không trồng cây quá sâu và tưới nước ngay sau đó.
 • Giữ ẩm cho phân trộn.
 • Khi chồi mới xuất hiện, cắt cây con từ cây mẹ.

Những loại cây có thể áp dụng phương pháp này bao gồm:

 • Cây Lô Hội (Aloe vera) – tách cây con
 • Cây Dứa Cảnh và cây “không khí” – tách cây con
 • Cây Sen Đá Chuỗi Ngọc Bi (Sedum morganianum) – tách cây con
 • Các loại cây xương rồng và cây mọng nước – tách con
 • Cây Cỏ Lan Chi (Chlorophytum comosum ‘Variegatum’) – tách cành non
Many succulents and cacti produce little offsets around their base. These can simply be removed and grown on into new plants.
Nhiều loài xương rồng và cây mọng nước tạo ra nhiều cây con xung quanh gốc cây. Chúng ta có thể dễ dàng tách chúng ra và trồng thành cây mới.

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon