[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Propagation by adventitious roots (Nhân giống bằng rễ bất định)

 • Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Dịch: Happy Nguyen

Xem thêm các phần khác của sách

English

Climbing plants and some succulents such as donkey’s tail (see here) produce adventitious roots on their stems. You can cut off a stem section (as described below) or pin them down in compost and grow them on until they can be removed from the parent plant (as with spider plant).

Propagating donkey’s tail with adventitious roots.

You will need:

 • Clean, sharp knifeSmall pot
 • Potting compost appropriate to the plant (see here)
 • Use the knife to remove a section of stem with roots.
 • Fill a small pot with compost.
 • Plant the section into it, firming the roots in gently.
 • Water, to settle the compost around the plant.
 • Grow on in the warmth and light.
Some succulents produce aerial roots on older stems: these can be detached and potted up.
Some succulents produce aerial roots on older stems: these can be detached and potted up.

Tiếng Việt

Cây leo và một số loài cây mọng nước chẳng hạn như cây Sen Đá Chuỗi Ngọc Bi (xem tại đây) tạo ra những bộ rễ thú vị trên thân của chúng. Bạn có thể cắt bỏ một đoạn thân (như mô tả bên dưới) hoặc trồng chúng trong phân trộn và đợi chúng mọc cho đến khi có thể tách chúng ra khỏi cây mẹ (như đối với cây Dây Nhện)

Nhân giống cây Sen Đá Chuỗi Ngọc Bi bằng rễ bất định được mô tả như sau:

Bạn sẽ cần:

 • Một chiếc dao sắc
 • Một chiếc chậu nhỏ
 • Phân ủ thích hợp với cây trồng (xem tại đây)
 • Dùng dao cắt bỏ một đoạn thân có rễ.
 • Đổ phân trộn vào một cái chậu nhỏ.
 • Trồng rễ vừa cắt vào đó, nhẹ nhàng cố định rễ.
 • Tưới nước rồi để nước lắng xuống phân trộn xung quanh cây.
 • Trồng trong nơi có nhiệt độ ấm và đủ ánh sáng.
Some succulents produce aerial roots on older stems: these can be detached and potted up.
Một số loài cây mọng nước ra rễ trên thân cây mẹ: chúng có thể được tách ra và trồng trong chậu.

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon