[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Potting compost (Hỗn hợp giá thể trồng cây)

 • Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Dịch: Happy Nguyen

Xem thêm các phần khác của sách

English

Always use new potting compost to pot up a plant – old compost can contain diseases and will have fewer nutrients. Never use garden soil.

Different house plants have their own compost needs depending on their native environment. Many will be happy in good-quality, multipurpose potting compost, which is the most cost-effective. However, for some types such as cacti and succulents or carnivorous plants, specialist compost mixes are definitely worth the extra cost. You can also make your own.

Making your own compost mixes

You need to add certain materials (described below) to good-quality, peat-free, multipurpose potting compost, in order to create the right drainage and growing environment for individual plants. For the appropriate proportions for each plant type, see Compost mixes.

 • Grit (available at garden centres as horticultural grit) is mixed into compost to create free-draining conditions. It can also be used in a layer at the base of a pot (to create a reservoir that water can drain into) and as a mulch layer on the surface of the compost (to conserve moisture and keep it away from the stems of the plant).
 • Perlite is a coarse granular mineral; when mixed with compost it improves aeration and provides free-draining conditions.
 • Horticultural sand is a cleaner, finer sand than builders’ sand and is combined with compost to improve drainage.
 • Milled bark has good water-holding capacity and is increasingly added to peat-free mixes.
Plants that like free-draining conditions, such as cacti and succulents, will benefit from a compost mix containing an equal amount of grit.
Plants that like free-draining conditions, such as cacti and succulents, will benefit from a compost mix containing an equal amount of grit.

Peat-free composts

Peat is a finite natural resource and its extraction from bogs in the wild is destructive – often threatening the habitats of the very plants that we wish to grow at home; it is unsustainable, too, as peat takes hundreds of years to develop and, therefore, replace. Peat also contains few nutrients and is terrible at holding moisture, meaning plants dry out quickly and are difficult to re-wet.

Opt for peat-free composts such as those containing coir. Note that if the manufacturer does not specifically state the contents are peat-free on the bag they will not be.

COMPOST MIXES

Cacti and succulents

Because they come from poor, dry locations these plants need open, gritty soil that lets water flow through freely. Mix an equal amount of multipurpose potting compost with grit, perlite or horticultural sand.

Ferns and tropical plants

Being happy in denser, nutrient-rich, moist soil, these plants will enjoy good-quality, multipurpose potting compost.

Carnivorous plants

These plants live in acidic, nutrient-poor peat bogs in the wild and need permanently wet soil. A traditional carnivorous potting mix would include peat, but many nurseries and growers have successively trialled growing without it. One such carniverous plant grower is Shropshire Sarracenias, which recommends a mix of one part perlite, one part grit and two parts milled bark.

MULCHES

A layer of grit, gravel or small pebbles on the surface of the compost stops moisture rotting the stems and leaves of plants that like dry conditions, such as cacti and succulents.


Tiếng Việt

Luôn luôn sử dụng phân trộn mới trong bầu để trồng cây bạn nhé. Phân trộn cũ có thể chứa bệnh và sẽ có ít chất dinh dưỡng hơn và nhớ cũng đừng bao giờ sử dụng đất vườn để ươm cây.

Các loại cây trồng trong nhà có nhu cầu phân trộn riêng tùy thuộc vào môi trường sống của chúng. Nhiều cây sẽ phù hợp với phân hữu cơ đa dụng, vừa có chất lượng tốt, vừa tiết kiệm chi phí nhất. Tuy nhiên, đối với một số loại cây như cây Xương Rồng, cây mọng nước hoặc cây ăn thịt, hỗn hợp phân trộn chuyên dụng chắc chắn sẽ “bào mòn” ví tiền của bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể tự chế tạo phân cho cây đó.

Hỗn hợp phân trộn “Hand-made” (thủ công)

Bạn cần thêm một số vật liệu nhất định (mô tả bên dưới) vào phân ủ đa dụng, không có than bùn, chất lượng tốt, tạo môi trường thoát nước và phát triển phù hợp cho từng cây. Để biết tỷ lệ trộn phân thích hợp cho từng loại cây, hãy xem Hỗn hợp phân trộn.

 • Đá mạt (có thể tìm mua tại các nhà vườn) được trộn vào phân trộn để tạo điều kiện cho nước thoát tự do. Nó cũng có thể được sử dụng ở đáy chậu (tạo không gian cho nước thoát ra) và làm lớp phủ trên bề mặt của phân trộn ( để duy trì độ ẩm cho cây).
 • Đá trân châu (Perlite) là một khoáng chất dạng hạt thô; khi trộn với phân trộn, nó cải thiện độ thoáng khí và cung cấp các điều kiện thoát nước tự do.
 • Cát làm vườn là loại cát sạch, mịn hơn cát xây dựng và được kết hợp với phân trộn để cải thiện hệ thống thoát nước.
 • Mùn cưa có khả năng giữ nước tốt và thường bổ sung vào hỗn hợp không có than bùn.
Plants that like free-draining conditions, such as cacti and succulents, will benefit from a compost mix containing an equal amount of grit.
Những cây ít cần phải tưới nước, chẳng hạn như xương rồng và xương rồng, sẽ được hưởng lợi từ hỗn hợp phân trộn chứa một lượng sạn tương đương.

Phân trộn không có than bùn

Peat is a finite natural resource and its extraction from bogs in the wild is destructive – often threatening the habitats of the very plants that we wish to grow at home; it is unsustainable, too, as peat takes hundreds of years to develop and, therefore, replace. Peat also contains few nutrients and is terrible at holding moisture, meaning plants dry out quickly and are difficult to re-wet

Than bùn là một nguồn tài nguyên thiên nhiên hữu hạn và việc khai thác nó từ các bãi lầy trong tự nhiên là hành động có hại – thường đe dọa môi trường sống của chính những loài thực vật mà chúng ta muốn trồng tại nhà. Số lượng than bùn trong tự nhiên cũng không bền vững, vì phải mất hàng trăm năm để hình thành than bùn. Do đó, hãy thay thế chúng. Than bùn cũng chứa ít chất dinh dưỡng và có khả năng giữ ẩm tệ, nghĩa là cây sẽ khô nhanh và khó làm ẩm lại.

Vì vậy, hãy chọn các loại phân trộn không có than bùn như phân có chứa xơ dừa bạn nhé. Lưu ý rằng nếu nhà sản xuất không ghi cụ thể trên bao bì là không có than bùn thì cũng sẽ không có than bùn trong hỗn hợp phân đó đâu.

Hỗn hợp phân trộn

Cây Xương Rồng và cây mọng nước

Bởi vì chúng đến từ những nơi khô cằn, nghèo nàn chất dinh dưỡng nên những cây này cần đất cát, thoáng để nước chảy qua một cách tự do. Trộn một lượng tương đương của phân ủ đa dụng với đá mạt, đá trân châu hoặc cát làm vườn để tạo phân trộn cho loại cây này.

Cây Dương Xỉ và cây nhiệt đới

Ưa thích môi trường đất ẩm và giàu dinh dưỡng những cây này sẽ phát triển khỏe mạnh với phân hữu cơ đa dụng, chất lượng tốt.

Cây ăn thịt

Những loài thực vật này sống trong các đầm lầy than bùn nghèo dinh dưỡng, có tính axit trong tự nhiên và cần đất có độ ẩm cao. Một hỗn hợp bầu cây ăn thịt truyền thống sẽ bao gồm than bùn, nhưng nhiều vườn ươm và người trồng đã liên tiếp trồng thử nghiệm mà không có thành phần này. Shropshire Sarracenias đã thay thế than bùn bằng cách khuyến nghị trộn một phần đá trân châu, một phần đá mạt và hai phần mùn cưa khi trồng.

Lớp phủ

Một lớp sạn, sỏi hoặc đá cuội nhỏ trên bề mặt của phân trộn sẽ giúp ngăn hơi ẩm làm thối thân và lá của các loại cây ưa điều kiện khô hạn, chẳng hạn như xương rồng và các loài xương rồng.


Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon