[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Ponytail palm

 • Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Dịch: Happy Nguyen

Xem thêm các phần khác của sách

English

 • PALM
 • Ponytail palm
 • Beaucarnea recurvata aka elephant’s foot

Ponytail palm is a truly star plant with its distinctive bulbous stem, or caudex, and shock of narrow leaves. At home in the arid deserts of Mexico, the swollen caudex is an adaptation for storing water during drought, so this easy-to-grow plant will forgive a long holiday or missed watering.

 • Family: Asparagaceae
 • Temperature: 15–25°C/59–77°F
 • Light: Bright, sunny, direct light
 • Water: Allow to dry out between watering
 • Height and spread: 2x1m/7x3ft

WHERE TO GROW

Give the ponytail palm a bright, sunny spot.

HOW TO GROW

Grow in a free-draining compost with an equal quantity of perlite or grit mixed in. Water plants once a week in the growing season. Allow plants to dry out completely over winter. Being slow-growing – it can live for hundreds of years in the wild – ponytail palm does not need repotting very often.

GROWING TIP

This plant likes a snug home in a pot only slightly bigger than the width of its stem.

COMMON NAME ANOMALY

The ponytail palm is actually closely related to the yucca (see here).

Ponytail palm Beaucarnea recurvata aka elephant’s foot
Ponytail palm Beaucarnea recurvata aka elephant’s foot
Ponytail palm Beaucarnea recurvata aka elephant’s foot
Ponytail palm Beaucarnea recurvata aka elephant’s foot

Tiếng Việt

Cây Cọ Đuôi Ngựa có tên khoa học là:

 • PALM
 • Ponytail palm
 • Beaucarnea recurvata aka elephant’s foot

Cọ Đuôi Ngựa là một loài cây nổi tiếng với thân củ có hình dáng đặc biệt, hay còn gọi là thân quả trám và lá hẹp. Ở quê hương của chúng, trên sa mạc khô cằn của Mexico, loài cây này đã thích nghi để tích trữ nước trong thời gian khô hạn. Vì vậy, loài cây dễ trồng này sẽ có thể sống sót sau dài ngày thiếu nước.

 • Họ: Asparagaceae
 • Nhiệt độ: 15–25°C
 • Nhiệt độ: Ánh sáng trực tiếp
 • Tưới nước: Để cây hoàn toàn khô giữa các lần tưới
 • Chiều cao và chiều rộng: 2x1m

Nơi trồng thích hợp

Trồng cây ở nơi có ánh nắng chan hòa.

Làm sao để trồng cây cho đúng cách?

Trồng Cọ Đuôi Ngựa trong hỗn hợp phân trộn dễ thoát nước với một lượng đá trân châu hoặc đá mạt trộn tương đương. Tưới cây mỗi tuần một lần vào mùa sinh trưởng. Để cây khô ráo qua mùa đông. Loại cây này sinh trưởng chậm nên chúng có thể sống hàng trăm năm trong tự nhiên. Cọ đuôi ngựa không cần sang chậu thường xuyên.

Mẹo trồng cây

Loại cây này ưa thích một không gian ấm cúng trong chậu lớn hơn chiều rộng của thân cây một chút.

Tên thông dụng

Cây Cọ Đuôi Ngựa sự có mối liên quan mật thiết với cây thuộc chi yucca (xem tại đây).

Ponytail palm Beaucarnea recurvata aka elephant’s foot
Cây Cọ Đuôi Ngựa (Ponytail palm Beaucarnea recurvata aka elephant’s foot).
Ponytail palm Beaucarnea recurvata aka elephant’s foot
Cây Cọ Đuôi Ngựa (Ponytail palm Beaucarnea recurvata aka elephant’s foot).

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon