[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Bird’s nest fern

 • Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Dịch: Happy Nguyen

Xem thêm các phần khác của sách

English

 • FERN
 • Bird’s nest fern
 • Asplenium nidus aka shield fern

Handsome rosettes of shiny, strappy fronds form an upright shuttlecock with new baby fronds curled up in the base. The fronds of A. nidus ‘Crispy Wave’ are attractively crinkled and ruffled along the edges.

 • Family: Aspleniaceae
 • Temperature: 12–25°C/54–77°F
 • Light: Semi-shade, dappled light
 • Water: Moist
 • Height and spread: 60x40cm/24x16in

WHERE TO GROW

A north- or east-facing window is ideal, provided that this easy-to-grow plant is out of draughts and bright light. Its need for humidity makes the bathroom the perfect choice.

HOW TO GROW

Mist plants every day, particularly in winter, or place each on a saucer of wet pebbles. Feed every other week from spring to early autumn. Wipe the fronds regularly to keep them shiny and free from dust (see Natural air fresheners). Repot in spring every couple of years.

GROWING TIP

Water the edge of the compost rather than over the fronds, which can cause the rosette to rot.

FROND FUNCTION

Unlike in other ferns, the fronds are not divided but entire and are excellent at helping to purify the air.

Bird’s nest fern Asplenium nidus aka shield fern
Bird’s nest fern Asplenium nidus aka shield fern
Bird’s nest fern Asplenium nidus aka shield fern
Bird’s nest fern Asplenium nidus aka shield fern

Tiếng Việt

Cây Ráng Ố Phụng (Lan Tổ Điểu) có tên khoa học là:

 • FERN
 • Bird’s nest fern
 • Asplenium nidus aka shield fern

Những chiếc lá hình hoa thị đẹp mắt mang vân sợi và lá bóng khỏe tạo thành khối cầu trang nghiêm giống như tên gọi của chúng vậy. Các lá của cây Tổ Yến (A. nidus ‘Crispy Wave’) thường không có hình dạng xù xì dọc theo lá trông thật hấp dẫn.

 • Họ: Aspleniaceae
 • Nhiệt độ: 12–25°C
 • Ánh sáng: Ánh nắng cường độ thấp
 • Tưới nước: Ưa nước
 • Chiều cao và chiều rộng: 60x40cm

Nơi trồng thích hợp

Đặt cây gần cửa sổ có hướng quay về hướng Bắc hoặc Đông là lý tưởng nhất. Vị trí này giúp cây tránh gió lùa và ánh sáng chói chang. Yêu cầu về độ ẩm của chúng sẽ được đáp ứng đầy đủ khi được đặt ở trong  phòng tắm ẩm ướt.

Làm sao để trồng cây cho đúng cách?

Phun sương cho cây hàng ngày, đặc biệt là vào mùa đông, hoặc đặt cây trên một khay sỏi chứa nước. Bón phân một lần một tuần từ mùa xuân đến đầu mùa thu. Lau lá thường xuyên để giữ cho lá luôn bóng mượt và không bị bám bụi (xem phần Làm mát không khí tự nhiên). Sang chậu vài năm một lần khi mùa xuân tới.

Mẹo trồng cây

Tưới nước ở rìa phần phân trộn thay vì tưới trực tiếp lên các lá, điều này có thể làm thối rễ.

Chức năng của tán lá rộng

Không giống như các loại Dương Xỉ khác, các lá của cây là một khối thống nhất. Điều này giúp thanh lọc không khí tốt hơn các cây cùng thuộc chi Dương Xỉ.

Bird’s nest fern Asplenium nidus aka shield fern
Lan Tổ Điểu (Bird’s nest fern Asplenium nidus aka shield fern).
Bird’s nest fern Asplenium nidus aka shield fern
Lan Tổ Điểu (Bird’s nest fern Asplenium nidus aka shield fern).

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon