[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Feeding (Bón phân)

  • Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire
  • Biên tập: Dũng Cá Xinh
  • Dịch: Happy Nguyen

Xem thêm các phần khác của sách

English

Unlike plants growing outside in the ground, house plants are cultivated permanently in pots and are entirely dependent on us for their food and water supplies.

Potting composts contain a finite amount of nutrients that will feed your plants for the first six or so weeks after planting. After this it is up to you to help them thrive by giving them extra food through the growing season.

Most foliage plants just need a general balanced fertilizer, but certain types of plants such as cacti and orchids should be given specialist house-plant fertilizers. High-potash ones are useful for promoting flowering in house plants grown for their blooms.

Feed plants only when they are actively growing between spring and autumn, and always follow the manufacturer’s instructions, resisting the temptation to overdose.

Liquid fertilizers are a great way to give plants a quick boost as they are easy to apply and immediately absorbed. They are available either as liquid or powders that are mixed with water or as a ready-to-go liquid.

Slow-release fertilizers gradually provide nutrients to the plant and are available as granules or sticks that are scattered over or pushed into the potting compost.

House plants spend their entire lives in containers and so need help from us to thrive.
House plants spend their entire lives in containers and so need help from us to thrive.
Feeding them regularly provides the nutrients they require to ensure healthy leaves and flowers (here on a Natal lily).
Feeding them regularly provides the nutrients they require to ensure healthy leaves and flowers (here on a Natal lily).

Tiếng Việt

Không giống như cây trồng trong vườn, cây trồng trong nhà được trồng cố định trong chậu và những “nhu cầu thiết yếu của chúng” hoàn toàn phụ thuộc vào người trồng cây.

Phân ủ trong bầu cây chứa một lượng hữu hạn các chất dinh dưỡng đủ cung cấp cho cây của bạn trong khoảng sáu tuần đầu tiên sau khi ướm giống cây. Sau đó, bạn có thể giúp chúng phát triển bằng cách cung cấp cho chúng thêm các chất dinh dưỡng trong suốt mùa sinh trưởng.

Hầu hết các loại cây lấy lá chỉ cần một loại phân bón tổng hợp thông thường, nhưng một số loại cây nhất định như cây Xương Rồng và hoa Lan cần được bón phân chuyên dụng dành cho cây trồng trong nhà. Những loại phân bón có hàm lượng kali cao rất hữu ích để thúc cây nở cành đối với các loại cây trồng trong nhà được trồng để nở hoa.

Bạn chỉ nên cung cấp cho cây thêm phân bón khi chúng đang phát triển mạnh. Thường là khoảng thời gian từ mùa xuân đến mùa thu và luôn làm theo sự chỉ dẫn của nhà sản xuất, tránh trường hợp lạm dụng, ảnh hưởng xấu tới cây trồng.

Phân bón dạng lỏng là phương án tuyệt vời để giúp cây phát triển nhanh chóng vì chúng giúp cây hấp thụ ngay lập tức. Thông thường, có hai cách để tiếp cận loại phân này: sử dụng sản phẩm ở dạng lỏng sẵn hoặc trộn phân bón với nước hoặc với dung dịch chất lỏng chuyên dụng.

Ngoài ra, phân bón chậm tan cũng là một cách không tồi giúp cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng một cách dần dần. Chúng có dạng hạt hoặc dạng que được rải trên hoặc đẩy vào trong bầu ủ.

House plants spend their entire lives in containers and so need help from us to thrive.
Cây trồng trong nhà dành toàn bộ cuộc đời của chúng trong chậu, vì thế chúng ta cần giúp chúng phát triển.
Feeding them regularly provides the nutrients they require to ensure healthy leaves and flowers (here on a Natal lily).
Bón phân thường xuyên sẽ cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết để đảm bảo lá và hoa phát triển khỏe mạnh (ở đây là hoa Lily Natal).

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon