[Ebook Việt Hoá] Houseplant Party (Lisa Eldred Steinkopf) – PEACE LILY: Spathiphyllum

  • Nguồn: Ebook Houseplant Party: Fun projects & growing tips for epic indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf
  • Biên tập: Dũng Cá Xinh
  • Dịch: Team Codai.net 

Xem thêm các phần khác của sách

English – PEACE LILY: Spathiphyllum

PEACE LILY- Spathiphyllum
PEACE LILY – Spathiphyllum

The white “flowers” the peace lily Spathiphyllum sends up are one of the rea- sons for its popularity. This plant does not need full sun to bloom, nor does it want to be in that much light. Instead it prefers a medium light. It may bloom continually when in the correct lighting situation.

You might assume the elliptical- shaped appendage cupped around the knobby spike is a flower, but it’s not. It’s a spathe, and the actual flower is the knobby spike in the center (called a spadix). Often you will see white dust on the leaves of your plant. You may panic, thinking there are bugs or a disease present, but don’t worry. The spadix produces white pollen, and sometimes it falls on the leaves. If that dusty look bothers you, wipe it off or leave the spathe and cut the spadix off. The spathe will give you the look of a flower, and the messy pollen-maker will be gone.

Peace lilies let you know when they need water by wilting over the side of the pot. The good thing is, unlike many other plants, it will perk back up soon after you give it water. Do not use this as an indicator of when to water, though. It works, but the consequences will be yellow leaves and brown tips if it hap- pens too often. Instead, always keep your peace lily moist, but not standing in water.


Tiếng Việt

PEACE LILY- Spathiphyllum
HOA HÒA BÌNH – Cây lan ý

“Những bông hoa” màu trắng mà cây hoa hòa bình gửi đến là một trong những biểu tượng cho sự phổ biến của nó. Loài cây này không cần có ánh nắng đầy đủ để nở hoa, cũng như không muốn ở trong nhiều ánh sáng như vậy. Thay vào đó, nó thích ánh sáng trung bình. Nó có thể nở liên tục khi ở trong điều kiện ánh sáng thích hợp.

Bạn có thể cho rằng phần phụ có hình elip ôm quanh cành hoa là một bông hoa, nhưng không phải vậy. Đó là một mo và bông hoa thực tế là một bông hoa có đốm ở trung tâm (được gọi là một bông mo). Thường thì bạn sẽ thấy bụi trắng trên lá cây của mình. Bạn có thể hoảng sợ, nghĩ rằng có lỗi hoặc một căn bệnh nào đó, nhưng đừng lo lắng. Bông mo tạo ra phấn hoa màu trắng, và đôi khi nó rơi trên lá. Nếu vẻ bụi bặm đó làm bạn khó chịu, hãy lau sạch hoặc để nguyên và cắt bỏ phần vỏ ngoài. Máy cắt sẽ mang lại cho bạn vẻ ngoài của một bông hoa, và sự tạo phấn hoa lộn xộn sẽ biến mất.

Hoa hòa bình báo hiệu cho bạn biết khi nào chúng cần nước bằng cách làm héo trên thành chậu. Điều tốt là, không giống như nhiều loại cây khác, nó sẽ mọc lại ngay sau khi bạn cho nước vào. Tuy nhiên, không sử dụng điều này làm chỉ báo khi nào cần tưới nước. Nó có hiệu quả, nhưng hậu quả sẽ là lá vàng và đầu ngọn màu nâu nếu nó phát tác quá thường xuyên. Thay vào đó, hãy luôn giữ cho cây hoa hòa bình của bạn ẩm, nhưng không để đọng trong nước.


Xem thêm các phần khác của sách

Xem thêm các bài viết khác TẠI ĐÂY!!!

0988110300
chat-active-icon