Danh sách tất cả các giống Đuôi Công Calathea Roseopicta (List of all cultivars of Calathea Roseopicta)

Đây là danh sách các giống Calathea Roseopicta thông dụng nhất hiện nay (chúng mình sẽ cập nhật khi có giống mới), cả nhà click vào từng ảnh để xem tên khoa học nhé!!!!

List of all cultivars of Calathea Roseopicta:

 • Calathea roseopicta (Đây là loài thuần chủng, nguyên gốc của các giống được phát triển khác)
 • Calathea roseopicta Angela
 • Calathea roseopicta Black Lipstick
 • Calathea roseopicta Cora
 • Calathea roseopicta Corona
 • Calathea roseopicta Crimson
 • Calathea roseopicta cv
 • Calathea roseopicta Cynthia
 • Calathea roseopicta Dottie
 • Calathea roseopicta Eclipse
 • Calathea roseopicta Flamestar
 • Calathea Roseopicta Green
 • Calathea Roseopicta Green Goddess
 • Calathea roseopicta hybrid
 • Calathea roseopicta Illustris
 • Calathea Roseopicta Little Princess
 • Calathea roseopicta Manoa Blush
 • Calathea roseopicta Marion
 • Calathea roseopicta Medallion
 • Calathea roseopicta Rosastar
 • Calathea roseopicta Rosy
 • Calathea roseopicta Shinestar
 • Calathea roseopicta Silver
 • Calathea roseopicta Silver Plate
 • Calathea Roseopicta Silvia
 • Calathea roseopicta Surprise Star
 • Calathea roseopicta Tanja
Danh sách các giống cây được phát triển từ loài Đuôi Công Calathea roseopicta
Danh sách các giống cây được phát triển từ loài Đuôi Công Calathea roseopicta

Trả lời

0988110300
chat-active-icon