Thư mục: Calathea Roseopicta

Calathea roseopicta (Đuôi Công): Giới thiệu, hướng dẫn chăm sóc và nhân giống

[icon_timeline timeline_style="jstime" timeline_line_color="#81d742" time_sep_bg_color="#7cba39" tl_animation="tl-animation-slide-down"][icon_timeline_sep time_sep_title="Scientific classification (Phân loại khoa học)"][icon_timeline_item heading_tag="p"] Kingdom (Giới): [acf field="gioi"] [/icon_timeline_item][icon_timeline_item heading_tag="p"] Clade (Nhánh): [acf field="phu1"] [/icon_timeline_item][icon_timeline_item heading_tag="p"] Clade (Nhánh): [acf field="phu2"] [/icon_timeline_item][icon_timeline_item heading_tag="p"] Clade (Nhánh): [acf field="phu3"] [/icon_timeline_item][icon_timeline_item heading_tag="p"] Clade (Nhánh): [acf field="phu4"] [/icon_timeline_item][icon_timeline_item heading_tag="p"] Order (Bộ): [acf field="bo"] [/icon_timeline_item][icon_timeline_item heading_tag="p"] Family (Họ): [acf field="ho"] [/icon_timeline_item][icon_timeline_item heading_tag="p"] Genus [...]

Danh sách tất cả các giống Đuôi Công Calathea Roseopicta (List of all cultivars of Calathea Roseopicta)

Đây là danh sách các giống Calathea Roseopicta thông dụng nhất hiện nay (chúng mình sẽ cập nhật khi có giống mới), cả nhà click vào từng ảnh để xem tên khoa học nhé!!!! List of all cultivars of Calathea Roseopicta: Calathea roseopicta (Đây là loài thuần chủng, nguyên gốc của các giống được phát […]

0988110300
chat-active-icon