Chùm ảnh: Trang trí lại cây biểu tượng của tôi – Walter Pall

Chùm ảnh: Trang trí lại cây biểu tượng của tôi – Walter Pall
Đánh giá

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (03/01/2007)

blank

blank

blank

blank

Cây Thông Mugo (Mugo pine, Pinus mugo) – cao 65cm, hơn 400 năm tuổi, được thu thập từ Thuỵ Sỹ (Switzherland), chậu của Derek Aspinall.

Cây giành giải ba ở cuộc thi thế giới WBFF BCI. Tạp chí Bonsai Europe đã đề nghị tôi viết một bài về sự phát triển của cây này từ năm 1985.

Tôi đã trang trí lại cây vài ngài trước và hôm nay tôi có chụp lại vài bức ảnh!

Đây là cây của ngày hôm nay ở hai phiên bản, tháng 09/2006 và tháng 05/2006.

blank

blank

blank

blank

blank

blank

0988110300
chat-active-icon
blank