Ảnh: Một cây Đoạn (linden, Tila platiphyllos) 60cm – Walter Pall

Ảnh: Một cây Đoạn (linden, Tila platiphyllos) 60cm – Walter Pall
Đánh giá

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (03/01/2007)

blank

blank

Cây Đoạn (linden, Tila platiphyllos) 60cm, khoảng 40 năm tuổi, đến từ một vườn ươm, chậu của Derek Aspinall, hai mặt khá cân bằng.

0988110300
chat-active-icon
blank