Chùm ảnh: Ảnh kiểu silhouettes mùa đông cây Dẻ Gai Châu Âu (Beeches, Fagus sylvatica) – Walter Pall

Chùm ảnh: Ảnh kiểu silhouettes mùa đông cây Dẻ Gai Châu Âu (Beeches, Fagus sylvatica) – Walter Pall

Nguồn: walter-pall-bonsai – Walter Pall (03/01/2007)

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

  • 1) Cây Dẻ Gai Châu Âu (European beech, Fagus sylvatica) – 40 cm
  • 2) Cây Dẻ Gai Châu Âu (European beech, Fagus sylvatica) – 30 cm
  • 3) Cây Dẻ Gai Châu Âu (European beech, Fagus sylvatica) – 50 cm
  • 4, 5) Cây Dẻ Gai Châu Âu (European beech, Fagus sylvatica) – kiểu rừng, 50cm, cây khá trưởng thành
  • 6) Cây Dẻ Gai Châu Âu (European beech, Fagus sylvatica) – 60 cm, chậu của Derek Aspinall, phong cách tự nhiên
  • 7) Cây Dẻ Gai Châu Âu (European beech, Fagus sylvatica) – 65 cm – khá tiềm năng
  • 8) Cây Dẻ Gai Nhật Bản (Japanese beech, Fagus crenata) –  60 cm

Sự phân nhánh của cây dẻ gai sẽ tốt hơn khi bạn làm rụng lá của chúng trong mùa hè. Tôi làm việc này mỗi năm nếu chúng trông khoẻ mạnh. Đừng bao giờ tỉa lá cây yếu!

Tôi thường xử lý việc này từ 4 – 6 tuần sau khi thấy bung chồi. Thường là đầu tháng 6 ở nơi này. Sau đó chúng sẽ bung chồi mới đẹp hơn. Bạn có thể thấy cây Dẻ gai khá phù hợp để làm cây Bonsai.

0988110300
chat-active-icon
blank