Thư mục: [Ebook] Phương pháp trồng & chăm sóc Hoa Lan – Thiên Kim

[Sách Ebook] Phương pháp trồng & chăm sóc Hoa Lan – Thiên Kim – VII. Chăm sóc và nuôi trồng – 4. Nhân giống Hoa Lan – 4.4. Nhân giống bằng hạt (hữu tính)

[Sách Ebook] Phương pháp trồng & chăm sóc Hoa Lan – Thiên Kim – VII. Chăm sóc và nuôi trồng – 4. Nhân giống Hoa Lan – 4.4. Nhân giống bằng hạt (hữu tính)

VII. Chăm sóc và nuôi trồng 4. Nhân giống Hoa Lan 4.4. Nhân giống bằng hạt (hữu tính) Tất cả các vật thể sống, động vật cũng như thực vật, đều được cấu thành từ những tế bảo tự phân chia khi chúng phát triển. Cuộc sống bắt đầu từ một tế bào duy nhất, […]

[Sách Ebook] Phương pháp trồng & chăm sóc Hoa Lan – Thiên Kim – VII. Chăm sóc và nuôi trồng – 4. Nhân giống Hoa Lan – 4.3. Nhân giống bằng cách cắt cành

[Sách Ebook] Phương pháp trồng & chăm sóc Hoa Lan – Thiên Kim – VII. Chăm sóc và nuôi trồng –  4. Nhân giống Hoa Lan – 4.3. Nhân giống bằng cách cắt cành

VII. Chăm sóc và nuôi trồng 4. Nhân giống Hoa Lan 4.3 Nhân giống bằng cách cắt cành Một số loài Lan có thể nhân giống bằng cách cắt cành cây ra thành những đoạn nhỏ, đặc biệt ở những cây Lan có thân dài như gậy, chẳng hạn như loài Dendrobium, Thunia và Epidendrum. […]

[Sách Ebook] Phương pháp trồng & chăm sóc Hoa Lan – Thiên Kim – VII. Chăm sóc và nuôi trồng – 4. Nhân giống Hoa Lan – 4.2. Nhân giống từ chồi

[Sách Ebook] Phương pháp trồng & chăm sóc Hoa Lan – Thiên Kim – VII. Chăm sóc và nuôi trồng – 4. Nhân giống Hoa Lan – 4.2. Nhân giống từ chồi

VII. Chăm sóc và nuôi trồng 4. Nhân giống Hoa Lan 4.2 Nhân giống từ chồi Những loài Lan như Dendrobium và Thunia mọc ra những cây con mới dọc theo thân và có thể cho vào chậu để nuôi trồng. 1. Cây lan Dendrobium này đã mọc ra một số những cây con mới. […]

[Sách Ebook] Phương pháp trồng & chăm sóc Hoa Lan – Thiên Kim – VII. Chăm sóc và nuôi trồng – 3. Trồng vào chậu và cắm lan như thế nào? – 4. Nhân giống Hoa Lan – 4.1. Nhân giống vô tính

[Sách Ebook] Phương pháp trồng & chăm sóc Hoa Lan – Thiên Kim – VII. Chăm sóc và nuôi trồng – 3. Trồng vào chậu và cắm lan như thế nào? – 4. Nhân giống Hoa Lan – 4.1. Nhân giống vô tính

VII. Chăm sóc và nuôi trồng 4. Nhân giống Hoa Lan 4.1. Nhân giống vô tính Có thể nhân giống lan bằng nhiều cách tùy vào thói quen sinh trưởng của chúng. Nhân giống là một phương pháp giúp cho cây Lan khỏe mạnh cũng như tăng thêm số lượng cây trồng. Để cho chúng […]

[Sách Ebook] Phương pháp trồng & chăm sóc Hoa Lan – Thiên Kim – VII. Chăm sóc và nuôi trồng – 3. Trồng vào chậu và cắm lan như thế nào? – 3.3. Lan trồng trên vỏ cây

[Sách Ebook] Phương pháp trồng & chăm sóc Hoa Lan – Thiên Kim – VII. Chăm sóc và nuôi trồng – 3. Trồng vào chậu và cắm lan như thế nào? – 3.3. Lan trồng trên vỏ cây

VII. Chăm sóc và nuôi trồng 3. Môi trường sinh trưởng 3.3. Lan trồng trên vỏ cây Một số loài Lan cộng sinh nhỏ là đối tượng lý tưởng để trồng trên vỏ cây. Đây là một phương pháp trồng lan khá thú vị. Lợi thế của phương pháp này là bạn có thể tiết […]

[Sách Ebook] Phương pháp trồng & chăm sóc Hoa Lan – Thiên Kim – VII. Chăm sóc và nuôi trồng – 3. Trồng vào chậu và cắm lan như thế nào? – 3.2. Lan trồng trong giỏ

[Sách Ebook] Phương pháp trồng & chăm sóc Hoa Lan – Thiên Kim – VII. Chăm sóc và nuôi trồng – 3. Trồng vào chậu và cắm lan như thế nào? – 3.2. Lan trồng trong giỏ

VII. Chăm sóc và nuôi trồng 3. Môi trường sinh trưởng 3.2. Lan trồng trong giỏ Một phương pháp khác với việc trồng trong chậu là trồng lan trong giỏ treo. Đây là phương pháp lý tưởng dành cho những loài Lan ưa thích nhiều ánh sáng hoặc cho những loại có chòm hoa rủ […]

[Sách Ebook] Phương pháp trồng & chăm sóc Hoa Lan – Thiên Kim – VII. Chăm sóc và nuôi trồng – 3. Trồng vào chậu và cắm lan như thế nào? – 3.1. Lan trồng trong chậu

[Sách Ebook] Phương pháp trồng & chăm sóc Hoa Lan – Thiên Kim – VII. Chăm sóc và nuôi trồng – 3. Trồng vào chậu và cắm lan như thế nào? – 3.1. Lan trồng trong chậu

VII. Chăm sóc và nuôi trồng 3. Môi trường sinh trưởng 3.1. Lan trồng trong chậu   Có thể trồng lan bằng nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào việc chúng sinh trưởng như thế nào ở nơi hoang dã. Chúng thích ứng với nhiều loại chậu khác nhau, cũng như có thể được trồng […]

[Sách Ebook] Phương pháp trồng & chăm sóc Hoa Lan – Thiên Kim – VII. Chăm sóc và nuôi trồng – 2. Môi trường sinh trưởng – 2.2. Thay đất trồng

[Sách Ebook] Phương pháp trồng & chăm sóc Hoa Lan – Thiên Kim – VII. Chăm sóc và nuôi trồng – 2. Môi trường sinh trưởng – 2.2. Thay đất trồng

VII. Chăm sóc và nuôi trồng 2. Môi trường sinh trưởng 2.2 Thay đất trồng Qua thời gian, đất trồng bằng vỏ cây và cây mục sẽ bị phân hủy vì vậy cần phải thay chậu. Một cây Lan đột ngột bị rụng lá nhiều hoặc lá bị quăn có thể nó đã bị thối […]

[Sách Ebook] Phương pháp trồng & chăm sóc Hoa Lan – Thiên Kim – VII. Chăm sóc và nuôi trồng – 2. Môi trường sinh trưởng

[Sách Ebook] Phương pháp trồng & chăm sóc Hoa Lan – Thiên Kim – VII. Chăm sóc và nuôi trồng – 2. Môi trường sinh trưởng

VII. Chăm sóc và nuôi trồng 2. Môi trường sinh trưởng Nhiêu cây Lan có thể sinh sống trên vỏ cây cũng như trong nhiều loại hỗn hợp đất trồng khác nhau (môi trưởng sinh trưởng), nhưng dù bạn sử dụng loại đất trồng nào thì tiêu chuẩn chính cũng là thông thoáng tốt và […]

[Sách Ebook] Phương pháp trồng & chăm sóc Hoa Lan – Thiên Kim – VII. Chăm sóc và nuôi trồng – 1. Dụng cụ và thiết bị

[Sách Ebook] Phương pháp trồng & chăm sóc Hoa Lan – Thiên Kim – VII. Chăm sóc và nuôi trồng – 1. Dụng cụ và thiết bị

VII. Chăm sóc và nuôi trồng 1. Dụng cụ và thiết bị Dụng cụ và thiết bị cần có để chăm sóc lan tùy thuộc vào múc độ mà bạn muốn trồng như thế nào. Nếu chỉ muốn trồng một vài chậu lan trong nhà thì bạn cân rất ít dụng cụ. Tuy nhiên, nếu […]

[Sách Ebook] Phương pháp trồng & chăm sóc Hoa Lan – Thiên Kim – VII. Trồng Lan trong nhà kính – 6. Tạo ẩm

VII. Trồng Lan trong nhà kính 6. Tạo ẩm Tạo ẩm là một công việc thường xuyên được thực hiện quanh năm. Việc này được thực hiện tốt nhất là dùng ống nước trong vườn nối với ống cấp nước chính, Với một vôi phun gắn ở đầu ống, phun ẩm sản nhà bên dưới […]

[Sách Ebook] Phương pháp trồng & chăm sóc Hoa Lan – Thiên Kim – VII. Trồng Lan trong nhà kính – 5. Che mát

[Sách Ebook] Phương pháp trồng & chăm sóc Hoa Lan – Thiên Kim – VII. Trồng Lan trong nhà kính – 5. Che mát

VII. Trồng Lan trong nhà kính 5. Che mát Nhà kính cần phải được che mát trong gần nửa năm. Che mát là điều quan trọng để ngăn không cho cây Lan bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt, nó cũng giúp làm giảm bớt nhiệt độ. Điều cần thiết là phải che mát cho […]

0988110300
chat-active-icon