Thư mục: Chi Pachyphytum

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Pachyphytum bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Pachyphytum: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Moodstones, Moonstone Plant, Sugared Almond Plant (Pachyphytum oviferum)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Crown Cactus: Rebutia kupperiana Slow-growing desert cactus with a reddish-green body covered with white spines that reveal copper-colored tips. During late spring and early summer, it […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Moonstone

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English SUCCULENT Moonstone Pachyphytum oviferum aka sugar almond plant Moonstone has plump, fleshy leaves that are the shape of pebbles (hence the common name) or sugared almonds nestled on the surface of the compost. They […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: PROJECT 3: A SHALLOW BOWL FOR SUCCULENTS

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English PROJECT 3: A shallow bowl of succulents Drought-loving succulents with their plump, fleshy leaves provide us with a whole host of dramatic shapes, textures and colours. They are also undemanding, easy plants to grow that […]

0988110300
chat-active-icon