Thư mục: Họ Rubiaceae – Họ Thiến Thảo

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Ixora bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf – COFFEE PLANT (Coffea arabica)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Nguyễn Huyền English COFFEE PLANT BOTANICAL NAME Coffea arabica What a fun plant to grow! It really is the plant that produces coffee beans but will probably never produce enough to make a cup of coffee for you.The glossy green leaves with wavy edges make a gorgeous houseplant. […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – JUNGLE FLAME, JUNGLE GERANIUM (Ixora sp.)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English JUNGLE FLAME, JUNGLE GERANIUM BOTANICAL NAME Ixora sp. The ixora is most often used as a summer bedding plant or in a summer container in the north. In the south, it is used for hedges. In the house, it is a medium-size houseplant that needs […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Coffea (chi Cà Phê) bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Gardenia bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Gardenia: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Serissa bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Serissa: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Nertera bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Nertera: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] The indestructible houseplant – Snow rose

The variegated snow rose, Serissa foetida ‘Mount Fuji’, looks like a tiny boxwood plant, with the perk of minute white flowers.

Nguồn: Sách tiếng Anh bản cứng: The indestructible houseplant: 200 beautiful plants that everyone can grow – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 10/2021) Dịch: Quỳnh Nhi English   SNOW ROSE This little plant tried so hard to be included in the book, so I couldn’t leave it out. You wouldn’t believe the […]

0988110300
chat-active-icon