Thư mục: Chi Coffea

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf – COFFEE PLANT (Coffea arabica)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Nguyễn Huyền English COFFEE PLANT BOTANICAL NAME Coffea arabica What a fun plant to grow! It really is the plant that produces coffee beans but will probably never produce enough to make a cup of coffee for you.The glossy green leaves with wavy edges make a gorgeous houseplant. […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Coffea (chi Cà Phê) bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

0988110300
chat-active-icon