Thư mục: Chi Ixora – Chi Trang – Chi Đơn

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Ixora bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – JUNGLE FLAME, JUNGLE GERANIUM (Ixora sp.)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English JUNGLE FLAME, JUNGLE GERANIUM BOTANICAL NAME Ixora sp. The ixora is most often used as a summer bedding plant or in a summer container in the north. In the south, it is used for hedges. In the house, it is a medium-size houseplant that needs […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Ixora javanica (Flame-of-the-woods)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English Ixora iavanica belongs to a large genus of mostly shrubby plants from tropical and subtropical regions of the world. In Java, the homeland ofI. […]

0988110300
chat-active-icon