Thư mục: Chi Convallaria

[Ebook Việt Hoá] Happy Houseplants – Angela Staehling (Cây Cảnh Trong Nhà Hạnh Phúc) – Lily of the Valley (Convallaria majalis)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Happy Houseplants: 30 Lovely varieties to brighten up your home – Angela Staehling  (Cây Cảnh Trong Nhà Hạnh Phúc: 30 loại cây đáng yêu làm bừng sáng nhà bạn)  Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 08/20201) Dịch: Huyền Nguyễn English • Convallaria majalis • Lily of the valley is often grown […]

[Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants: Convallaria majulus (Lily of the valley)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] The Instant Guide to Healthy Houseplants (Hướng dẫn tức thời để chăm cây trong nhà khoẻ mạnh) Biên tập: Dũng Cá Xinh Biên dịch: Team Codai.net  English Small white bells, fragrant and delicate and clustered around a central stem, have made this a long-time favorite among plant lovers. Lily of the […]

0988110300
chat-active-icon