Cắt tỉa một cây Bách Xù Mame Bonsai (Super mini bonsai)

Cắt tỉa một cây Bách Xù Mame Bonsai (Super mini bonsai)

Nguồn: Pruning a tiny mame bonsai Juniper – shohin-europe – Morten Albek

Dịch & biên tập: Admin Codai.net NVDzung (02/10/2019)

Bonsai nhỏ nhất, Mame-Bonsai, cần một chút chú ý khi cắt tỉa. Đừng cắt tỉa nó quá thường xuyên, bởi vì nó sẽ làm sự phát triển và sức khoẻ cây yếu đi. Hãy để các cây thường xanh phát triển tốt một chút trước khi cắt tỉa, để cho các chồi mới cung cấp năng lượng là cần thiết.

Cắt tỉa chuẩn

(Trimming) được xử lý bằng tỉa (pruning) và ngắt chồi (pinching). Ngắt các chồi giữa và để các chồi bên phát triển. Điều này sẽ tạo ra một dáng cây tự nhiên và các tàn lá đẹp.

Sau khi được cắt tỉa.
After pruning. Cây Bách Xù Thường ‘Thảm Xanh’ (Juniperus communis ‘Green Carpet’). Cao 7 cm.

Cắt tỉa sâu hơn được thực hiện bằng cách cắt những chồi ngủ hoặc các chồi bên mới. Đừng cắt những gì sau phần màu xanh, bởi vì nhánh sẽ bị mất. Hãy bảo vệ các cành có các nhánh tương đối giống nhau để bảo vệ sự cân bằng về năng lượng trong cây.

Cây Bách Xù Thường ‘Thảm Xanh’ (Juniperus communis ‘Green Carpet’) này được nuôi trồng tại một vườn ươm đơn giản. Nó chỉ cao 7cm tính từ phần thấp nhất đến đỉnh.

Trả lời

0988110300
chat-active-icon