Video và ảnh: World Bonsai Convention tại Saitama, Japan

Video và ảnh: World Bonsai Convention tại Saitama, Japan
Đánh giá

Nguồn: World Bonsai Convention – Bonsaiempire

Dịch: Admin codai.net NVDzung (29/09/2019)

The World Bonsai Convention là một sự kiện khổng lồ thu hút đến 45,000 du khách. Hơn 300 cây Bonsai đã được trưng bày ở đây và rất nhiều buổi trình diễn đã được tổ chức với sự tham gia của các bậc thầy người Nhật Bản cũng như đoàn đại biểu quốc tế!

Ảnh về triển lãm

World Bonsai Convention Saitama, 2017

World Bonsai Convention Saitama, 2017

Video và ảnh: World Bonsai Convention tại Saitama, Japan

World Bonsai Convention Saitama, 2017

World Bonsai Convention Saitama, 2017

World Bonsai Convention Saitama, 2017

World Bonsai Convention Saitama, 2017

World Bonsai Convention Saitama, 2017

World Bonsai Convention Saitama, 2017

World Bonsai Convention Saitama, 2017

World Bonsai Convention Saitama, 2017

World Bonsai Convention Saitama, 2017

World Bonsai Convention Saitama, 2017

World Bonsai Convention Saitama, 2017

World Bonsai Convention Saitama, 2017

World Bonsai Convention Saitama, 2017

 

Đoàn đại biểu

World Bonsai Convention Saitama, 2017

World Bonsai Convention Saitama, 2017

World Bonsai Convention Saitama, 2017

World Bonsai Convention Saitama, 2017

World Bonsai Convention Saitama, 2017

World Bonsai Convention Saitama, 2017

Trả lời

0988110300
chat-active-icon