Triển lãm và hội chợ Kokufu-ten lần thứ 92, 2018

Triển lãm và hội chợ Kokufu-ten lần thứ 92, 2018
Đánh giá

Nguồn: 92nd Kokufu-ten, 2018 – Bonsaiempire

Dịch & biên tập: Admin codai.net NVDzung (27/09/2019)

Hội chợ và triển lãm lớn nhất của Nhật là Kokufu-ten, nơi trưng bày những cây Bonsai ở cấp độ cao nhất. Nó được tổ chức thường niên tại Tokyo Metropolitan Art Museum.

Chương trình chia làm 2 phần, với 200 cây đầu tiên được trưng bày từ 8-11 tháng 02 và phần thử hai được tổ chức từ 13 – 16. Hãy cùng xem ảnh nhé, ảnh chụp – Bjorn Bjorholm.

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

Triển lãm và hội chợ Kokufu-ten lần thứ 92, 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

92nd Kokufu ten 2018

Trả lời

0988110300
chat-active-icon